Utwórz fakturę

ELVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELVIS
PIN 31333516
TIN 2020810990
Numer VAT SK2020810990
Data utworzenia 01 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELVIS
Obchodná 27
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 439 756 €
Zysk 18 301 €
Kapitał 2 514 765 €
Kapitał własny 72 988 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252932442, 0252932441
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,147,063
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,987,837
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,987,837
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 818,196
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,151,581
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,060
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,157,212
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 106,877
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 95,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,860
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 11,017
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,050,335
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,410
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,046,925
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,014
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,147,063
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 73,289
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,958
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,958
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 402
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 402
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 44,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 147,438
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -102,810
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,301
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,018,908
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,913,451
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 2,912,431
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,020
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 105,209
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 101,463
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 101,463
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 497
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 745
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 415
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,089
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 248
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 248
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 54,866
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 54,866
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 437,387
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 439,756
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 437,387
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,369
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 274,028
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 35,871
D. Usług (účtová grupa 51) 100,995
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,739
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,102
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,608
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,029
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 29,849
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 72,425
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 72,425
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,149
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 165,728
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 300,521
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 49
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 49
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 49
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 141,214
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 140,000
2. Pozostałe koszty (562A) 140,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,214
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -141,165
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 24,563
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 6,262
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 6,262
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,301
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333516 TIN: 2020810990 Numer VAT: SK2020810990
 • Zarejestrowana siedziba: ELVIS, Obchodná 27, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava 27.09.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Boris Schigunov 5 643 € (56.7%) Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
  Tamara Rajhman 996 € (10%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  Asia Schigunov 3 320 € (33.3%) Viedeň 1020 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.09.2001Noví spoločníci:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Schigunov Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   26.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   07.01.1997Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Oleg Azarov Hiller Str. 6/20 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Viedeň 1020 Rakúska republika
   Asia Suvorovova Schrotzberg Str. 7/11 Viedeň 1020 Rakúska republika
   06.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   24.06.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   23.06.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   26.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, inžinierskych a priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   18.06.1993Nové sidlo:
   Obchodná 27 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Gercenova 1 Bratislava
   17.06.1993Zrušené sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava
   01.10.1992Nové obchodné meno:
   ELVIS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 8 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Tamara Rajhman Hiller Str. 6/20 Wien 1020 Rakúska republika
   Boris Schigunov Marinelli Gasse 18 Wien 1020 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Daniela Tenczerová Furdekova 8 Bratislava