Utwórz fakturę

TCS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TCS
PIN 31333648
TIN 2020290745
Numer VAT SK2020290745
Data utworzenia 07 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TCS
Révova 23
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 385 606 €
Zysk 79 761 €
Kapitał 1 081 319 €
Kapitał własny 736 726 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421249112311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 790,854
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,114
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,114
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,114
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 784,669
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 527,644
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 448,680
3. Produkty (123) - /194/ 78,964
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 408
8. Podatek odroczony należności (481A) 408
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 227,272
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 219,707
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,707
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,858
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 5,707
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 29,345
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,771
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 24,574
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,071
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,071
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 790,854
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 518,115
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 431,051
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 431,051
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,761
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 272,739
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,290
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,290
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 260,336
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 239,497
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 239,497
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 9,354
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,049
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,426
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,113
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,013
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,385,606
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,385,606
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,840,722
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 525,486
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 268
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 19,130
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,281,026
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,429,648
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 445,975
D. Usług (účtová grupa 51) 182,107
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 215,676
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 156,823
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,442
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,411
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,125
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,445
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,445
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,050
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 104,580
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 327,876
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 31
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,010
O. Walutowe straty (563) 21
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 989
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -979
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 103,601
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 23,840
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,709
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,131
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 79,761
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333648 TIN: 2020290745 Numer VAT: SK2020290745
 • Zarejestrowana siedziba: TCS, Révova 23, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava 05.02.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Pivarči 3 319 € (50%) Révová 13 Bratislava
  TRAFIMET S.P.A. 3 319 € (50%) Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2005Noví spoločníci:
   TRAFIMET S.P.A. Via del Lavoro 8 Castegnero /VI/ 360 20 Talianska rebublika
   10.01.2005Zrušeny spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   08.07.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava Vznik funkcie: 05.02.1996
   07.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   10.10.2001Noví spoločníci:
   UNION WELD B.V. Herengracht 450-454 Amsterdam 1017CA Holandsko
   09.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   21.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   20.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   29.05.1996Noví spoločníci:
   Techno Weld AG Waldheimstrasse 3 Zug Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Pivarči Révová 13 Bratislava
   28.05.1996Zrušeny spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Bouška
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   TCS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révova 23 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   výroba strojov a prístrojov pre určité hospodárske odvetvia a to komponentov zváracích a rezacích strojov
   Noví spoločníci:
   firma Trafimet - Elektrotechn GesmbH Marokkanergasse 9/8 Wien 1030 Rakúska republika
   Ing. Miloslav Bouška Gröslingova 37 Bratislava
   Ing. Peter Pivarči Révova 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Miloslav Bouška