Utwórz fakturę

ARTEFAKT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARTEFAKT
PIN 31333842
TIN 2020297026
Numer VAT SK2020297026
Data utworzenia 09 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARTEFAKT
Slepá 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 98 090 €
Zysk -833 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 353,439
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 258,675
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 258,675
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 256,262
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 471
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,942
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 94,764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 41,277
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 41,277
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,277
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,487
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 662
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,825
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 353,439
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 205,935
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,320
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
3. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) -3,319
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 22,578
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 22,578
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 242
2. Inne fundusze (427, 42X) 242
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 180,628
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 404,362
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -223,734
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -833
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 147,504
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 92,001
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 79,552
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,552
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,449
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 17,903
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 37,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 97,788
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 98,090
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 97,788
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 302
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 94,919
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,386
D. Usług (účtová grupa 51) 62,276
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 244
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,003
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,003
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,171
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,126
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,045
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,936
2. Pozostałe koszty (562A) 1,936
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,109
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,044
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 127
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -833
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31333842 TIN: 2020297026 Numer VAT: SK2020297026
 • Zarejestrowana siedziba: ARTEFAKT, Slepá 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Zita Furková Slepá 3 Bratislava 19.03.1998
  Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 26.03.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Zita Furková 6 639 € (100%) Slepá 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Nina Cohen Slepá 3 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 26.03.2012
   17.06.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   19.03.1998Nové sidlo:
   Slepá 3 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   ozvučenie audiovizuálnych záznamov
   výroba a predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazových záznamov
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti kultúry
   vydavateľská činnosť
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   18.03.1998Zrušené sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   02.12.1993Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   01.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   29.06.1993Nové obchodné meno:
   ARTEFAKT, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   28.06.1993Zrušené obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   AKCENT STUDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mýtna 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, predaj nenahr. a požičiavanie nahr. nosičov zvukových alebo obrazovozvukových
   sprostredkovanie činnosti v oblasti kultúry
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti kultúry
   reklamné a propagačné činnosti
   ozvučovanie prenosných médií
   Noví spoločníci:
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Katarína Svetková Fialkové údolie 17 Bratislava
   Daniela Štefková Špitálska 57 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Furková Slepá 3 Bratislava
   Ján Šuda Ipelská 1 Bratislava