Utwórz fakturę

UPSTREAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2015
Basic information
Nazwa firmy UPSTREAM
PIN 31333877
TIN 2020317233
Numer VAT SK2020317233
Data utworzenia 09 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UPSTREAM
Kutuzovova 5/A
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 117 779 €
Zysk 659 €
Dane kontaktowe
E-mail recepcia@upstream.sk
Telefon(y) 0240200810
Date of updating data: 17.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,147
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,147
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,882
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 129,445
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 96,850
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,256
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,243
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,511
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 131,592
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 108,306
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 5,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 5,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,233
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 98,414
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 659
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,286
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 13,610
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 496
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -939
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,435
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 780
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,400
Date of updating data: 17.08.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 117,779
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 396
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 110,819
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,556
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,008
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 114,635
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 286
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,076
C. Usług (účtová grupa 51) 102,817
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 68
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 548
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,058
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 782
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,144
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,036
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 15
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 15
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,384
M. Koszty oprocentowania (562) 477
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 903
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,369
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,775
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,116
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 659
Date of updating data: 17.08.2015
Date of updating data: 17.08.2015
 • PIN :31333877 TIN: 2020317233 Numer VAT: SK2020317233
 • Zarejestrowana siedziba: UPSTREAM, Kutuzovova 5/A, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07 02.08.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Šembera 5 000 € (100%) Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2012Nové obchodné meno:
   UPSTREAM, s. r. o.
   15.03.2012Zrušené obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   04.06.2009Nové obchodné meno:
   DRAFTFCB, s.r.o.
   03.06.2009Zrušené obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   02.08.2008Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Bridlicová 2/a Bratislava 841 07
   01.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   29.12.2005Nové obchodné meno:
   Šembera Vanák/FCB, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ivan Vanák A.Hlinku 55/57 Piešťany 921 01
   28.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   22.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   07.05.2001Noví spoločníci:
   True North Holdings /Netherlands/ BV De Boelelaan 7, Officia I 1083 HJ Amsterdam Holandsko
   Ing. Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava 821 03
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   07.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičova 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava 821 03
   06.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   25.06.1997Nové obchodné meno:
   Foote, Cone & Belding s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.06.1997Zrušené obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.04.1996Nové predmety činnosti:
   marketing - prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ján Fajnor Silvánska 9 Bratislava 841 04
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   Ing. Juraj Šembera Ondrejova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys Mlynarovičová 9 Bratislava 851 01
   14.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   02.01.1996Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   01.01.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   09.10.1992Nové obchodné meno:
   BABA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 93 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   reklamná, vydavateľská a sprostredkovateľská činnosť
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava
   Juraj Šembera Ondrejovova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Gunda V Záhradách 1 Bratislava