Utwórz fakturę

AVERT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.08.2016
Basic information
Nazwa firmy AVERT
PIN 31333915
TIN 2020415848
Numer VAT SK2020415848
Data utworzenia 08 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AVERT
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 952 €
Zysk 3 145 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0250227126
Date of updating data: 18.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,822,293
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,684,605
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,724
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 64,187
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 537
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 7,619,881
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 7,619,881
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 136,789
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60,572
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 60,572
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 60,572
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 76,217
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 75,632
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 899
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 899
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,822,293
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,464,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 664
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 5,840,224
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 5,840,224
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -386,362
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -386,362
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,145
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,357,982
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 40
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 40
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,357,283
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,696
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,696
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 322
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 131
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 134
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,354,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 659
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 659
Date of updating data: 18.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 32,522
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 32,952
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,522
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 430
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,647
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,178
D. Usług (účtová grupa 51) 11,903
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,979
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,034
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,361
4. Koszty społeczne (527, 528) 584
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 323
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,622
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,622
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 642
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,305
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,441
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 163
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 163
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -159
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,146
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,145
Date of updating data: 18.08.2016
Date of updating data: 18.08.2016