Utwórz fakturę

PROSPER, družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROSPER, družstvo
PIN 31334008
TIN 2020295805
Numer VAT SK2020295805
Data utworzenia 12 październik 1992
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba PROSPER, družstvo
Poštová 4
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 130 925 €
Zysk 54 281 €
Kapitał 75 442 €
Kapitał własny 69 159 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0905489750
Telefon(y) kom. 0905489750
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 57,083
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 57,083
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,958
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 18,127
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,326
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,303
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,808
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 75,210
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 67,435
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,660
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,660
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,494
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 10,000
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 54,281
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,775
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 284
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 4,721
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,753
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,227
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 741
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,770
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 130,925
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 130,925
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 58,484
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,528
C. Usług (účtová grupa 51) 16,600
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 17,657
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,709
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,985
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 72,441
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 98,797
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 2
X. Interesu dochód (662) 2
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,851
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,851
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,849
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 69,592
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 15,311
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 54,281
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334008 TIN: 2020295805 Numer VAT: SK2020295805
 • Zarejestrowana siedziba: PROSPER, družstvo, Poštová 4, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 21.10.2004
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Františka Ďurkovská Klobučnícka 2/442 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 21.10.2004
   10.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   "PROSPER, družstvo"
   Nové sidlo:
   Poštová 4 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie správy a údržby obytného domu na Poštovej ulici 4 v Bratislave, prenájom nebytových priestorov tam sa nachádzajúcich a poskytovanie súvisiacich služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Andrej Ďurkovský - Predseda Poštová 4 Bratislava