Utwórz fakturę

Design & Graphic Systems, skrátený názov: DGS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Design & Graphic Systems, skrátený názov: DGS
PIN 31334075
TIN 2020811089
Data utworzenia 13 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Design & Graphic Systems, skrátený názov: DGS
Stará vinárska 3
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 506 €
Zysk 1 685 €
Kapitał 6 865 €
Kapitał własny 6 398 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,570
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 2,350
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,120
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,100
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,570
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,083
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 4,979
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 4,979
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 71
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 1,348
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,685
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 487
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,506
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 259
C. Usług (účtová grupa 51) 100
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 158
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,247
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,400
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,165
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,685
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334075 TIN: 2020811089
 • Zarejestrowana siedziba: Design & Graphic Systems, skrátený názov: DGS, Stará vinárska 3, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 13 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Frederik Nemeth Stará vinárska 3 Bratislava 06.05.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Frederik Nemeth 9 960 € (100%) Stará vinárska 3 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.1996Noví spoločníci:
   Frederik Nemeth Stará vinárska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Frederik Nemeth Stará vinárska 3 Bratislava
   05.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Richard Glatz Na hrádzi 56 Bratislava
   Štefan Hodúr Šalviová 26 Bratislava
   Frederik Nemeth Stará Vinárska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Hodúr Šalviová 26 Bratislava
   Frederik Nemeth Stará Vinárska 3 Bratislava
   13.10.1992Nové obchodné meno:
   Design & Graphic Systems s.r.o., skrátený názov: DGS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará vinárska 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi, na ktoré netreba licenciu /koncesiu/
   reklamné a propagačné činnosti
   Noví spoločníci:
   Richard Glatz Na hrádzi 56 Bratislava
   Štefan Hodúr Šalviová 26 Bratislava
   Frederik Nemeth Stará Vinárska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Hodúr Šalviová 26 Bratislava
   Frederik Nemeth Stará Vinárska 3 Bratislava