Utwórz fakturę

ERBO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ERBO
PIN 31334083
TIN 2020317167
Numer VAT SK2020317167
Data utworzenia 12 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ERBO
Sedmokráskova 10
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 730 €
Zysk -7 500 €
Kapitał 15 942 €
Kapitał własny 1 510 €
Dane kontaktowe
E-mail cmpoloma@gmail.com
Telefon(y) 0243330406
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 20,783
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,670
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,670
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,670
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,898
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,194
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,294
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,704
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,450
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,254
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 215
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 215
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 20,783
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,747
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,608
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,608
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,500
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,036
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,810
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,810
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,076
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 7,128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,128
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,400
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 927
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 520
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,101
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 150
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 45,730
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 45,730
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,280
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,550
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 27,865
D. Usług (účtová grupa 51) 5,126
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,258
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,714
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,475
4. Koszty społeczne (527, 528) 69
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 513
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 630
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 630
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,039
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 12,739
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 501
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 501
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -501
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,540
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,500
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334083 TIN: 2020317167 Numer VAT: SK2020317167
 • Zarejestrowana siedziba: ERBO, Sedmokráskova 10, 82101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava 12.10.1992
  Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava 12.10.1992
  Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava 12.10.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Vojtech Červenka 3 320 € (50%) Martinčekova 5 Bratislava
  Milan Masár 3 320 € (50%) Sedmikráskova 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.04.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.10.1992Nové obchodné meno:
   ERBOSPOL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sedmokráskova 10 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení, elektrických inštalácií a bleskozvodov
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Čoros Bencúrova 7 Bratislava
   Vojtech Červenka Martinčekova 5 Bratislava
   Milan Masár Sedmikráskova 10 Bratislava