Utwórz fakturę

RONDO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RONDO
PIN 31334172
TIN 2020343435
Numer VAT SK2020343435
Data utworzenia 16 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RONDO
Pod Rovnicami 21
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 135 523 €
Zysk -2 495 €
Kapitał 127 391 €
Kapitał własny 43 986 €
Dane kontaktowe
E-mail rondosro@stonline.sk
Telefon(y) 0265443400, 02654443401
Telefon(y) kom. 0905268078
Nr(y) faksu 0265443401
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 126,095
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 66,520
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 66,520
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,438
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 61,684
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 50,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 147
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 147
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,039
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,727
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,727
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 312
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,171
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,303
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,868
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,218
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,306
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 4,912
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 126,095
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 41,491
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 36,683
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 36,683
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,495
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,604
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 84,202
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,037
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,037
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 77,211
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 196
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,758
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 387
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 387
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 127,729
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 135,523
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 127,729
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,794
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,769
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,009
D. Usług (účtová grupa 51) 97,969
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,075
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,810
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,693
4. Koszty społeczne (527, 528) 572
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,128
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,061
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,061
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,527
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,751
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 212
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 212
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -210
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -456
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,039
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,039
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,495
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015