Utwórz fakturę

NOVACAN-CORPORATION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVACAN-CORPORATION
PIN 31334318
TIN 2020332941
Numer VAT SK2020332941
Data utworzenia 14 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVACAN-CORPORATION
Záhradnícka 66
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 500 €
Zysk -37 843 €
Kapitał 317 534 €
Kapitał własny 159 181 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 269,607
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 249,230
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 249,230
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 247,338
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,892
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,987
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 24
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 24
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,600
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 556
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 1,898
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 1,898
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 13,909
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,064
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 12,845
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 390
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 390
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 269,607
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 121,339
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 39,834
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 39,834
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,984
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,984
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 115,364
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 361,867
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -246,503
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -37,843
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 148,268
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 146,063
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 366
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 144,359
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,338
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,205
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 2,205
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,500
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,304
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,255
D. Usług (účtová grupa 51) 8,158
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 515
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 20,612
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 20,612
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 764
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -30,804
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -8,913
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,082
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,970
2. Pozostałe koszty (562A) 5,970
O. Walutowe straty (563) 20
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 92
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,078
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36,882
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -37,843
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334318 TIN: 2020332941 Numer VAT: SK2020332941
 • Zarejestrowana siedziba: NOVACAN-CORPORATION, Záhradnícka 66, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Adriana Tomčalová M.Marečka 974/4 Myjava 907 01 31.03.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Adriana Tomčalová 39 834 € (100%) M.Marečka 974/4 Myjava 907 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adriana Tomčalová M.Marečka 974/4 Myjava 907 01 Vznik funkcie: 31.03.2009
   30.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   25.02.2009Noví spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Adriana Tomčalová M. Marečka 974/4 Myjava 907 01
   24.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   12.02.2008Nové sidlo:
   Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Záhradnícka 66 Bratislava 821 08
   11.02.2008Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 4/A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   06.10.2004Noví spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava 841 05
   05.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   06.12.2002Nové sidlo:
   Havlíčkova 4/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   05.12.2002Zrušené sidlo:
   Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   17.07.1998Nové predmety činnosti:
   leasing
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Stodolova 5 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   16.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   23.12.1994Nové obchodné meno:
   NOVACAN-CORPORATION, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karloveská 16 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Karloveská 16 Bratislava
   Ing. Ľubica Cintulová Karloveská 16 Bratislava
   22.12.1994Zrušené obchodné meno:
   PLANCORP INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 843 15
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   Ing. Ľubica Siváková Budovateľská 956 Stupava
   14.10.1992Nové obchodné meno:
   PLANCORP INTERNATIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 155 Bratislava 843 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
   kúpa a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   Noví spoločníci:
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava
   Ing. Ľubica Siváková Budovateľská 956 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Cintula Nálepkova 999/6 Stupava