Utwórz fakturę

ARFER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Nazwa firmy ARFER
Stan Zniszczono
PIN 31334440
TIN 2020352158
Numer VAT SK2020352158
Data utworzenia 19 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARFER
Vranovská 6
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -42 847 €
Kapitał 137 163 €
Kapitał własny -77 636 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0315623165, 0315624417
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,373
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,373
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,532
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,885
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,658
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,490
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 67,905
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -120,483
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 168,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -252,939
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -42,847
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 188,388
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,494
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 181,894
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 74,803
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 56,786
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 49,551
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 754
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,559
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 604
C. Usług (účtová grupa 51) 5,278
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 45
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,632
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -35,559
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -5,882
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -35,559
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 7,288
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -42,847
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016
 • PIN :31334440 TIN: 2020352158 Numer VAT: SK2020352158
 • Zarejestrowana siedziba: ARFER, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 październik 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.2016Zrušené obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   06.05.2005Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   05.10.1992Nové obchodné meno:
   ARFER s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným