Utwórz fakturę

DANADA PLUS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANADA PLUS
PIN 31334458
TIN 2020873107
Data utworzenia 21 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANADA PLUS
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Zysk -6 084 €
Kapitał 46 447 €
Kapitał własny -96 310 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 43,325
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,448
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,448
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 480
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,122
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 20,846
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,754
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,754
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,754
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 31
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 23
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 92
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 92
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 43,325
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -102,393
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,344
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,344
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -109,653
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,327
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -110,980
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,084
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,718
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 145,718
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,432
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,432
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 127,588
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 218
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,535
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138
D. Usług (účtová grupa 51) 1,036
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 359
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,130
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,130
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 872
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -5,535
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,174
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 69
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -69
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,084
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334458 TIN: 2020873107
 • Zarejestrowana siedziba: DANADA PLUS, Liptovská 2/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91 26.02.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Rudolf Adamčik 6 675 € (50%) 1. mája 202/12 Limbach 900 91
  Ing. Jozef Danác 6 675 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.03.2007Nové obchodné meno:
   DANADA PLUS, s.r.o.
   02.03.2007Zrušené obchodné meno:
   DANDA PLUS, s.r.o.
   12.01.2007Nové obchodné meno:
   DANDA PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Liptovská 2/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Danác Nám. Hraničiarov 9 Bratislava 851 01
   11.01.2007Zrušené obchodné meno:
   ADM - JELENEC, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava 931 03
   Igor Menyhárt Hakenova 10 Bratislava 851 01
   26.02.1999Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava 931 03
   Igor Menyhárt Hakenova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčik 1. mája 202/12 Limbach 900 91
   25.02.1999Zrušené sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik Bárdošova 12 Bratislava
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava
   Igor Menyhárt Černyševského 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Rudolf Adamčík
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   ADM - JELENEC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 47 Bratislava 832 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť mimo tovarov vyžadujúcich osobitné povolenie
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčik Bárdošova 12 Bratislava
   Peter Dobrovodský Česká 7 Bratislava
   Igor Menyhárt Černyševského 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Rudolf Adamčík