Utwórz fakturę

CarCode - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CarCode
PIN 31334491
TIN 2020335845
Numer VAT SK2020335845
Data utworzenia 20 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CarCode
Skalická cesta 17
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 16 325 €
Zysk -2 143 €
Kapitał 98 196 €
Kapitał własny 66 246 €
Dane kontaktowe
E-mail carcode@carcode.sk
witryna internetowa http://www.carcode.sk
Telefon(y) +421244250105, +421244452970, +421244250129
Telefon(y) kom. +421904200800, +421911706272
Nr(y) faksu 0336405060, 0244452970
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,096
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,096
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,968
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 41,740
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 29,535
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,933
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 95,064
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 64,103
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 58,943
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,143
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 30,961
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 30,738
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,508
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,075
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,155
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 16,325
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,090
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,984
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 107
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,144
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,091
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,209
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,831
C. Usług (účtová grupa 51) 11,269
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 582
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 108
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -2,424
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,516
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -766
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,235
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 320
N. Walutowe straty (563) 7
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 313
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -320
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -1,086
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,057
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -2,143
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015