Utwórz fakturę

UNISAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.10.2016
Basic information
Nazwa firmy UNISAS
Stan Zniszczono
PIN 31334679
TIN 2020343237
Numer VAT SK2020343237
Data utworzenia 21 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNISAS
Mierová 250
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 €
Zysk -1 084 €
Kapitał 46 956 €
Kapitał własny 4 356 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.unisas.sk
Date of updating data: 04.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,213
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,213
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 665
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 665
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 665
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 548
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 548
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,213
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,475
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,256
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 86,648
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -83,392
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,084
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 -8,262
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -9,742
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) -9,742
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,480
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,000
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,000
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 04.10.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416
D. Usług (účtová grupa 51) 416
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -381
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -416
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 223
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 223
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -223
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -604
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,084
Date of updating data: 04.10.2016
Date of updating data: 04.10.2016
 • PIN :31334679 TIN: 2020343237 Numer VAT: SK2020343237
 • Zarejestrowana siedziba: UNISAS, Mierová 250, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Pevala Bratislava 841 01 19.04.1999
  Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava 19.04.1999
  Miroslav Rybanský Bratislava 19.04.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Pevala 1 328 € (20%) Bratislava 841 01
  Dušan Rybanský 2 656 € (40%) Krížna 28 Bratislava
  Miroslav Rybanský 2 656 € (40%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2016Nové obchodné meno:
   UNISAS spol. s r. o. v likvidácii
   18.12.2009Nové sidlo:
   Mierová 250 Bratislava 821 05
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Pevala Kolískova 10 Bratislava 841 01
   Dušan Rybanský Krížna 28 Bratislava
   Miroslav Rybanský Harmanecká 4 Bratislava
   21.10.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek.
   Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia