Utwórz fakturę

Slovart - Print - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovart - Print
Stan Zniszczono
PIN 31334687
TIN 2020295365
Numer VAT SK2020295365
Data utworzenia 21 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovart - Print
Radničné nám. 4
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 655 568 €
Zysk -110 361 €
Kapitał 679 549 €
Kapitał własny 44 474 €
Dane kontaktowe
E-mail slovartprint@slovartprint.sk
Telefon(y) 0244881022, 0244881035, 0244881066, 0244881277, 0244881731
Nr(y) faksu 0244881022, 0244881277
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 473,296
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,146
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,146
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,146
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 470,739
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 26,076
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 53
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 26,023
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 438,779
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 361,176
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 279,674
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 81,502
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 77,603
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,884
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,093
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,791
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 411
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 411
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 473,296
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,887
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 59,750
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 59,750
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,975
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,975
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -21,251
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,251
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -110,361
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 163
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 163
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 493,939
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 44,640
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,640
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 380,162
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,383
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,431
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,299
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,575
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,449
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,044
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,044
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 42,037
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 655,568
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 647,666
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,901
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,001
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 744,584
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 525,494
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,456
D. Usług (účtová grupa 51) 44,063
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 102,744
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 73,009
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,415
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,320
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,214
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,052
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,052
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,324
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -175
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55,412
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -89,016
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 71,653
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 51
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,457
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,398
2. Pozostałe koszty (562A) 3,398
O. Walutowe straty (563) 1,575
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,484
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,406
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -96,422
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,939
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 11,059
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -110,361
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334687 TIN: 2020295365 Numer VAT: SK2020295365
 • Zarejestrowana siedziba: Slovart - Print, Radničné nám. 4, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2015Zrušené obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   13.09.2013Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   12.09.2013Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   22.08.2013Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25
   21.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   25.08.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   24.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   19.03.2008Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.03.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   23.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Lúčna 1935/2 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 01.08.1997
   22.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   19.05.2007Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava 821 07
   18.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   21.11.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava Vznik funkcie: 01.08.1997
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1998
   20.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   22.07.2003Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   21.07.2003Zrušeny spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   19.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.09.1999Noví spoločníci:
   GRAFOBAL GROUP, akciová spoločnosť IČO: 35 760 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   08.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   24.09.1998Noví spoločníci:
   Slovenská Grafia a.s. IČO: 31 321 470 Pekná cesta 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmannova 4 Bratislava
   Ing. Sidónia Lukáčová Závadská 12 Bratislava
   23.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   27.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bernard Sklodowskej 3 Bratislava
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Ilkiv Jungmanova 4 Bratislava
   Ing. Ivan Kováčik Košická 43-C Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Ing. Marta Vencelová Lenardova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Hriňová Podzáhradná 49 Bratislava
   Ing. Pavol Polónyi Ambroseho 10 Bratislava
   26.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   10.01.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   09.01.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják
   11.03.1993Nové sidlo:
   Pekná cesta 6 Bratislava 834 03
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku
   dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   10.03.1993Zrušené sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Zrušeny predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   19.12.1992Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   18.12.1992Zrušeny spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovart - Print s.r.o.
   Nové sidlo:
   nám. Slobody Bratislava 817 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
   Nákup a predaj tovaru a služieb v tuzemsku.
   Dovoz a vývoz tovaru a služieb s výnimkou komodít, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie.
   Zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť.
   Noví spoločníci:
   Slovart a.s Bratislava
   Ing. Jaroslav Piják Ševčenkova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Piják