Utwórz fakturę

DREJSY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DREJSY
PIN 31334709
TIN 2020846366
Numer VAT SK2020846366
Data utworzenia 21 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DREJSY
Vojenská 15
90041
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 863 €
Zysk -25 589 €
Kapitał 50 650 €
Kapitał własny -101 960 €
Dane kontaktowe
E-mail dalibor.druska@gmail.com
Telefon(y) 0911448666
Telefon(y) kom. +421911448666, 0903448666, 0911448666
Nr(y) faksu 0245985553
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 36,129
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 36,129
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,100
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 4,056
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,358
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 40,185
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -208,249
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -189,299
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -25,589
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 248,434
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 147,039
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 66,292
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,271
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,541
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,101
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 60,379
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,713
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 30,390
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 50,863
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 46,179
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,184
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 76,452
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 2,270
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 27,255
C. Usług (účtová grupa 51) 4,588
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 32,013
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,822
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,174
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,330
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -25,589
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 12,066
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -25,589
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -25,589
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334709 TIN: 2020846366 Numer VAT: SK2020846366
 • Zarejestrowana siedziba: DREJSY, Vojenská 15, 90041, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41 15.06.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dalibor Druska 6 639 € (100%) 15 Rovinka 900 41
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 15.06.2002
   04.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Dalibor Druska Krásnohorská 22 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2002
   09.12.2002Nové obchodné meno:
   DREJSY, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vojenská 15 Rovinka 900 41
   Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   výroba nealkoholických nápojov
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Dalibor Druska 15 Rovinka 900 41
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Druska Krásnohorská 22 Bratislava Vznik funkcie: 15.06.2002
   08.12.2002Zrušené obchodné meno:
   IC Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie právnej pomoci v rozsahu licencie vydanej Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.
   Konzultačné, poradenské a organizačné služby v oblasti školstva, prípravy na povolanie, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.
   Organizovanie účelových školení, seminárov a konferencií.
   Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, učebných pomôcok a učebníc.
   Činnosť organizačného poradcu.
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Tardík Astronomická 11 Bratislava Skončenie funkcie: 14.06.2002
   09.11.1998Nové obchodné meno:
   IC Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   Vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia.
   Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.
   Správa nehnuteľností - obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností.
   Poskytovanie právnej pomoci v rozsahu licencie vydanej Komorou komerčných právnikov Slovenskej republiky.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík Astronomická 11 Bratislava Skončenie funkcie: 14.06.2002
   08.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Slovakia International Centre - Service for vocational Training and Qualification spol. s r.o. v skratke: IC Slovakia spol. s r.o
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík
   21.10.1992Nové obchodné meno:
   Slovakia International Centre - Service for vocational Training and Qualification spol. s r.o. v skratke: IC Slovakia spol. s r.o
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 826 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb.
   Kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj v rozsahu voľnej živnosti.
   Konzultačné, poradenské a organizačné služby v oblasti školstva, prípravy na povolanie, ďalšieho vzdelávania a rekvalifikácie.
   Organizovanie účelových školení, seminárov a konferencií.
   Vydavateľská činnosť neperiodických publikácií, učebných pomôcok a učebníc.
   Činnosť organizačného poradcu.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Imrich Tardík Astonomická 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Imrich Tardík