Utwórz fakturę

I. S. D. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I. S. D.
PIN 31334890
TIN 2020350893
Numer VAT SK2020350893
Data utworzenia 26 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I. S. D.
Strečnianska 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 319 462 €
Zysk 3 072 €
Kapitał 161 306 €
Kapitał własny 80 521 €
Dane kontaktowe
E-mail isd@nextra.sk
Telefon(y) 0263836007
Nr(y) faksu 0263836007
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 172,200
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 93
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 93
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 93
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 172,107
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 44,922
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 678
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 44,244
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 57,361
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,955
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,955
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 247
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 159
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 69,824
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 68,372
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,452
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 172,200
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,593
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 73,217
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 76,912
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,695
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,072
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 88,607
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,155
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,155
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 50,490
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 36,005
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,005
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 633
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 344
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,072
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 436
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,305
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,305
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 35,657
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 316,420
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 319,462
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 311,550
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,870
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,354
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 267,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,685
D. Usług (účtová grupa 51) 20,727
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 11,761
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,663
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,049
4. Koszty społeczne (527, 528) 49
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 592
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 19
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 19
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,138
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,045
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 7,108
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,621
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 866
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 866
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,423
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,625
2. Pozostałe koszty (562A) 2,625
O. Walutowe straty (563) 48
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 750
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,557
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,551
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,479
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,479
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,072
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31334890 TIN: 2020350893 Numer VAT: SK2020350893
 • Zarejestrowana siedziba: I. S. D., Strečnianska 1, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava 26.10.1992
  Janka Strečková Hálova 8 Bratislava 16.12.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Dušan Strečko 5 312 € (80%) Hálova 8 Bratislava
  Janka Strečková 1 328 € (20%) Hálova 8 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 26.10.1992
   Janka Strečková Hálova 8 Bratislava Vznik funkcie: 16.12.2002
   23.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Strečko
   26.10.1992Nové obchodné meno:
   I. S. D. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Strečnianska 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   marketing
   poradenská činnosť v obchode
   kúpa a predaj časopisov, tabakových výrobkov a spotrebného tovaru
   pohostinská činnosť
   výroba zmrzliny
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Strečko Hálova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Strečko