Utwórz fakturę

RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 30.05.2016
Basic information
Nazwa firmy RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Stan Zniszczono
PIN 31334920
TIN 2020834453
Data utworzenia 20 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo
Odborárske nám. 3
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 244 €
Zysk 1 750 €
Date of updating data: 30.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 409
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 8
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 261
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 140
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 409
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -85
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 15
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 15
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,850
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,750
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 494
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 494
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
Date of updating data: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,244
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,244
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,244
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 0
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,244
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 494
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,750
Date of updating data: 30.05.2016
 • PIN :31334920 TIN: 2020834453
 • Zarejestrowana siedziba: RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, Odborárske nám. 3, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 październik 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.05.2016Zrušené obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   14.03.1997Nové sidlo:
   Odborárske nám. 3 Bratislava 811 07
   20.10.1992Nové obchodné meno:
   RRZ Organizačné a ekonomické poradenstvo, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným