Utwórz fakturę

BEVA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.05.2016
Basic information
Nazwa firmy BEVA
PIN 31334971
TIN 2020352081
Data utworzenia 27 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEVA
Brnianska 3710/15
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 14 977 €
Zysk 51 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.vedeniepodvojnehouctovnictva.sk
Telefon(y) kom. +421903412168
Date of updating data: 06.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,185
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,185
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,698
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,698
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,698
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 12,487
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 12,043
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 444
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,565
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 656
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 656
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,086
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,179
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) 907
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 620
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 620
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 93
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 527
Date of updating data: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 14,900
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 14,977
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,900
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 77
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,053
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,410
D. Usług (účtová grupa 51) 5,372
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 6,270
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,234
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,490
4. Koszty społeczne (527, 528) 546
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 924
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,118
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 393
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 393
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -393
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 531
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51
Date of updating data: 06.05.2016