Utwórz fakturę

Agentúra Paczelt - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Agentúra Paczelt
PIN 31335055
TIN 2020296971
Numer VAT SK2020296971
Data utworzenia 07 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Agentúra Paczelt
Kremeľská 67
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 321 708 €
Zysk -1 638 €
Kapitał 1 110 269 €
Kapitał własny -333 633 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265730255, 0903411892
Telefon(y) kom. 0903411892
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,216,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,137,273
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,137,273
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 44,626
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 241,466
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 105,430
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 745,751
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 77,132
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 56,174
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 56,140
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,140
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 34
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,958
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,980
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,978
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,526
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,526
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,216,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -262,436
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,276
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,276
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 571
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 571
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 498
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -273,114
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -273,114
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,638
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,479,367
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 22,728
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 19,191
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 19,191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 554
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,983
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 26,283
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,430,356
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,655
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,655
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,365,701
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,624
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,248
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 321,708
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 321,708
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 297,280
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 650
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,778
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,106
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,629
D. Usług (účtová grupa 51) 109,553
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 17,006
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,531
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,400
4. Koszty społeczne (527, 528) 75
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,160
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 45,300
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 45,300
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,458
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,602
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 61,098
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,280
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,653
2. Pozostałe koszty (562A) 3,653
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 627
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,280
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -678
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335055 TIN: 2020296971 Numer VAT: SK2020296971
 • Zarejestrowana siedziba: Agentúra Paczelt, Kremeľská 67, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 01.07.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Paczelt 6 971 € (100%) Kremeľská 67 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2011Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   medzinárodná cestná preprava tovaru, ktorá je podnikaním
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 01.07.2011
   05.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   10.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Cecília Paczeltová Kremeľská 67 Bratislava 841 10 Vznik funkcie: 27.04.2006
   09.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   22.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Adriana Hosťovecká Mostová 15 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 31.03.2005
   21.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   18.06.2001Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   prevádzka malých plavidiel - požičiavanie lodí
   požičiavanie audio - vizuálnej techniky
   reklamná a propagačná činnosť
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   ubytovacie služby
   požičiavanie motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   17.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   14.11.1996Nové sidlo:
   Kremeľská 67 Bratislava 841 05
   13.11.1996Zrušené sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   20.06.1994Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková - Paczeltová Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   19.06.1994Zrušeny spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   07.10.1992Nové obchodné meno:
   Agentúra Paczelt spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 13 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie
   sprostredkovateľská, zastupiteľská a informačná činnosť v oblasti umenia a kultúry, producentské, marketingové a managérske služby v oblasti umenia a kultúry
   tlmočenie, preklady z/do jazyka anglického, španielskeho, francúzskeho, portugalského
   sekretárske služby
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Kornélia Melišková Poloreckého 9 Bratislava
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava
   Daniel Petruška Bajzova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Paczelt Znievska 19 Bratislava