Utwórz fakturę

WIDE MEDIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.09.2015
Basic information
Nazwa firmy WIDE MEDIA
PIN 31335101
TIN 2020914786
Numer VAT SK2020914786
Data utworzenia 29 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba WIDE MEDIA
Drieňová 1H
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 352 €
Zysk 49 400 €
Kapitał 182 918 €
Kapitał własny -620 648 €
Dane kontaktowe
E-mail office@widemedia.sk
Telefon(y) 0903767121
Date of updating data: 09.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 136,211
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 136,211
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 136,211
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 167,980
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 120,350
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,123
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,315
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 17,814
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 304,191
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -571,248
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,506,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,506,640
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -2,127,288
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 49,400
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 875,439
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 42,597
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 13,332
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 819,374
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,076
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 786,298
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 136
Date of updating data: 09.09.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 187,352
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 149,393
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,959
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 131,835
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 47,857
C. Usług (účtová grupa 51) 83,952
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 55,517
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 17,584
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,118
M. Koszty oprocentowania (562) 3,603
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,515
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,117
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 49,400
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 49,400
Date of updating data: 09.09.2015
Date of updating data: 09.09.2015