Utwórz fakturę

DAVOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.12.2015
Basic information
Nazwa firmy DAVOS
Stan Zniszczono
PIN 31335128
TIN 2020317101
Numer VAT SK2020317101
Data utworzenia 29 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DAVOS
Ružová dolina 22
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 573 €
Zysk -2 895 €
Kapitał 52 429 €
Kapitał własny 7 928 €
Dane kontaktowe
E-mail davos@stonline.sk
Telefon(y) 0263830667, 0903719192, 0905719192
Telefon(y) kom. +421903719109, +421905719192, 0903719192, 0905719192
Nr(y) faksu 0263830667
Date of updating data: 28.12.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,815
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 6,815
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,815
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,815
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,815
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,815
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,407
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,407
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,895
Date of updating data: 28.12.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,575
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,573
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,060
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 513
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,393
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 151
D. Usług (účtová grupa 51) 5,259
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 4,058
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,989
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,052
4. Koszty społeczne (527, 528) 17
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) -75
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -2,820
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,410
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 77
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -75
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,895
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,895
Date of updating data: 28.12.2015
Date of updating data: 28.12.2015
 • PIN :31335128 TIN: 2020317101 Numer VAT: SK2020317101
 • Zarejestrowana siedziba: DAVOS, Ružová dolina 22, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 październik 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.2015Zrušené obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   30.06.2015Nové obchodné meno:
   DAVOS spol. s r. o. v likvidácii
   29.10.1992Nové sidlo:
   Ružová dolina 22 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným