Utwórz fakturę

STAVMIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STAVMIX
PIN 31335187
TIN 2020358901
Numer VAT SK2020358901
Data utworzenia 30 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 164 038 €
Zysk 8 878 €
Kapitał 802 711 €
Kapitał własny -198 040 €
Dane kontaktowe
E-mail stavmix@stavmix.sk
witryna internetowa http://www.stavmix.sk
Telefon(y) +421244258825
Nr(y) faksu 0244258504
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 728,164
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 124,174
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 115,542
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 96,144
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,398
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,632
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 8,632
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 601,747
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 239,812
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 46,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 193,812
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 308
8. Podatek odroczony należności (481A) 308
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 353,075
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 350,298
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 350,298
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,552
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,836
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 716
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,243
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,243
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 728,164
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,379
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,641
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -221,368
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -221,368
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 13,830
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 53,146
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,316
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,878
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 917,543
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,594
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,594
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 544,152
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 402,277
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,808
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 399,469
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 89,099
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,870
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 26,223
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,678
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,955
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,955
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 276,792
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 86,050
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,101,975
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,164,038
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,078,318
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,657
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 27,571
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,492
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,135,237
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,744,028
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,863
D. Usług (účtová grupa 51) 117,032
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 186,970
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 133,175
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 46,615
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,180
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,470
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,817
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,817
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 16,874
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,073
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,110
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 28,801
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 208,052
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 295
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 295
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,602
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,995
2. Pozostałe koszty (562A) 13,995
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,607
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,307
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,494
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,616
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,035
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -419
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,878
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335187 TIN: 2020358901 Numer VAT: SK2020358901
 • Zarejestrowana siedziba: STAVMIX, Stará Vajnorská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 17.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Šnirc 6 640 € (100%) Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.10.2013Zrušeny spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   17.09.2008Noví spoločníci:
   Dachmarket, s.r.o. Agátová 22 Bratislava 841 01
   16.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   16.03.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.07.2003Nové obchodné meno:
   STAVMIX s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 17.02.1993
   21.07.2003Zrušené obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   10.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Chotárna 44 Bratislava
   09.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   16.07.1999Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Libuša Šnircová Chotárna 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   07.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   06.07.1998Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   22.04.1997Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   14.06.1993Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Ľ. Zúbka 4 Bratislava
   13.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   04.05.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných, inžinierských, priemyselných a občianskych stavieb
   30.10.1992Nové obchodné meno:
   STAVMIX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákup a predaj tovarov /maloobchod, veľkoobchod/, na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením
   zámočníctvo
   výroba cementového tovaru a umelého kameňa
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   elektroinštalatérstvo
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   Noví spoločníci:
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Seman Karadžičova 6 Bratislava 821 08
   Vladimír Šablica Kopanice 19 Bratislava 821 04