Utwórz fakturę

STAVMIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.11.2016
Basic information
Nazwa firmy STAVMIX
PIN 31335187
TIN 2020358901
Numer VAT SK2020358901
Data utworzenia 30 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STAVMIX
Stará Vajnorská 1
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 308 977 €
Zysk 643 €
Kapitał 802 711 €
Kapitał własny -198 040 €
Dane kontaktowe
E-mail stavmix@stavmix.sk
witryna internetowa http://www.stavmix.sk
Telefon(y) +421244258825
Nr(y) faksu 0244258504
Date of updating data: 29.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 738,672
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 117,342
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 108,575
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 92,968
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,607
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 8,767
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 8,767
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 620,438
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 273,681
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 50,544
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 223,137
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 338,141
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 335,364
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 335,364
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,777
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,616
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,844
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 772
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 892
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 892
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 738,672
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -188,908
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,641
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,641
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -221,233
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -221,233
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,401
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 62,025
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -39,624
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 643
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 927,580
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,231
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,231
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 535,107
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 390,259
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 390,259
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 90,475
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,432
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 12,890
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,051
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,445
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,445
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253,642
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 132,155
Date of updating data: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,308,977
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,234,639
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 28,849
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 28,668
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,821
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,277,789
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,870,278
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 33,773
D. Usług (účtová grupa 51) 152,240
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 159,587
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 114,072
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 39,764
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,751
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,300
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,967
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,967
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 30,473
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,171
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 31,188
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 207,197
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,396
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,396
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,978
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 16,227
2. Pozostałe koszty (562A) 16,227
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,751
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,582
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 12,606
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11,963
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11,963
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 643
Date of updating data: 29.11.2016
Date of updating data: 29.11.2016
 • PIN :31335187 TIN: 2020358901 Numer VAT: SK2020358901
 • Zarejestrowana siedziba: STAVMIX, Stará Vajnorská 1, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 październik 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Šnirc Ivanka pri Dunaji 900 28 17.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Šnirc 65 640 € (100%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   12.08.2004Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   22.07.2003Nové obchodné meno:
   STAVMIX s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 17.02.1993
   16.07.1999Noví spoločníci:
   Milan Šnirc Pri jazere 2641/3 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.07.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov
   poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   30.10.1992Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 1 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným