Utwórz fakturę

HAI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.05.2016
Basic information
Nazwa firmy HAI
PIN 31335217
TIN 2020317277
Numer VAT SK2020317277
Data utworzenia 30 październik 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HAI
Trnavská cesta 82/D
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 225 247 €
Zysk 9 910 €
Kapitał 41 603 €
Kapitał własny 1 251 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244455485
Nr(y) faksu 0244455486
Date of updating data: 03.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 76,140
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,517
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,517
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 3,517
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 71,934
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,324
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 19,324
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,112
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,112
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,112
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,131
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,127
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 41,367
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,344
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 39,023
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 689
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 689
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 76,140
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,949
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 371
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 371
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,972
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,972
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,910
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,191
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 63
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
8. Wydane obligacje (473A/-/255A) 63
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 60,361
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,358
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,358
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 7,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 417
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 257
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,829
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 767
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 767
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 225,197
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 225,247
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 208,766
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,431
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 214,591
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 187,213
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,560
D. Usług (účtová grupa 51) 5,227
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,696
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,387
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,246
4. Koszty społeczne (527, 528) 63
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 131
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 727
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 727
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,037
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 10,656
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 27,197
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 10
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 756
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5
2. Pozostałe koszty (562A) 5
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 751
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -746
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,910
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,910
Date of updating data: 03.05.2016
Date of updating data: 03.05.2016