Utwórz fakturę

SEDYA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SEDYA
PIN 31335284
TIN 2020343259
Numer VAT SK2020343259
Data utworzenia 02 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SEDYA
Einsteinova 9
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 363 961 €
Zysk 52 108 €
Kapitał 878 294 €
Kapitał własny 86 162 €
Dane kontaktowe
E-mail sedya@sedya.sk
witryna internetowa http://www.sedya.sk
Telefon(y) +421263454415, +421263454416, +421263454417
Nr(y) faksu 0263454416, 0263454417
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 985,466
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 172,146
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 172,146
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 19,345
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 26,868
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 125,933
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 801,186
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 467,703
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 465,276
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 2,427
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 13,063
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 13,063
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,063
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 29,510
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,406
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,406
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,104
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 290,910
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 49,387
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 241,523
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,134
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,134
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 985,466
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,641
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,893
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,893
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 52,108
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 922,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,443
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,866
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 1,577
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 912,897
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 57,239
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,239
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 821,212
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,580
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,553
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,313
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,236
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,236
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,249
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,249
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,363,961
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,353,093
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,556
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,312
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,490
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 768,554
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,146
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,957
D. Usług (účtová grupa 51) 238,442
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,054
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 134,362
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,397
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,295
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,623
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 33,219
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 33,219
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,409
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 73,471
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 301,464
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,081
O. Walutowe straty (563) 14
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,067
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,059
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 70,412
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 18,304
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 15,972
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 2,332
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 52,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335284 TIN: 2020343259 Numer VAT: SK2020343259
 • Zarejestrowana siedziba: SEDYA, Einsteinova 9, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 02 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 04.08.1995
  Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 02.11.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ida Uhlířová 2 988 € (45%) Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
  Ing. Ivan Gašparík 3 652 € (55%) Tranovského 57 Bratislava 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2010Nové obchodné meno:
   SEDYA s. r.o.
   Nové sidlo:
   Einsteinova 9 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 04.08.1995
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 02.11.1992
   17.02.2010Zrušené obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   25.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Tranovského 57 Bratislava 841 02
   24.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   12.08.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   11.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   01.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   30.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   07.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava 831 01
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   06.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   16.06.1997Nové sidlo:
   Schneidera-Trnavského 4 Bratislava 841 01
   15.06.1997Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   10.04.1996Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Gašparík Bzince pod Javorinou 916 11
   09.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   04.08.1995Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti interiérov a zariaďovania interérov
   zariaďovanie interiérov
   Noví spoločníci:
   Leasing 79 S.p.A Via Paris Bordone Treviso Talianska republika
   Nextplan Investment B.V. Leidseplen 29 Amsterdam Holandsko
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ida Uhlířová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Gianfranco Baccaro dlhodobý pobyt na území SR : Šiesta 3 Bratislava
   03.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.10.1994Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   03.10.1994Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Zrušeny spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava
   02.11.1992Nové obchodné meno:
   S E D Y A, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 1 Bratislava 833 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   REBLOK, spol. s r.o. Lamačská 1 Bratislava
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Gašparík Šiesta 3 Bratislava
   Roman Jankovič Ševčenkova 2 Bratislava
   Róbert Rudinský Ševčenkova 2 Bratislava