Utwórz fakturę

Allplan Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 12.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Allplan Slovensko
PIN 31335411
TIN 2020319004
Numer VAT SK2020319004
Data utworzenia 04 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Allplan Slovensko
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 101 071 €
Zysk 49 724 €
Kapitał 1 306 915 €
Kapitał własny 355 139 €
Dane kontaktowe
E-mail info@allplan.com
witryna internetowa http://www.allplan.com
Telefon(y) +421249251444
Nr(y) faksu 0244459377, 0249251138
Date of updating data: 12.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,415,377
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 129,905
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 25,673
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 25,673
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 104,232
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 4,338
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 99,894
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,272,099
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 690
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 690
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 33,347
8. Podatek odroczony należności (481A) 33,347
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 164,203
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,535
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,522
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,013
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,668
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,073,859
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,934
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,070,925
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,373
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 45
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,328
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,415,377
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 419,343
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 361,984
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 361,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,724
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 990,574
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,846
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,846
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 13,914
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 13,914
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 825,241
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 186,707
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,817
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,890
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 233,645
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 141,432
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 263,440
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 148,573
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 109,047
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 39,526
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 5,460
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 5,460
Date of updating data: 12.08.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,101,071
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,928,945
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 172,126
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,023,172
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,286
D. Usług (účtová grupa 51) 847,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,058,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,236,685
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 751,766
4. Koszty społeczne (527, 528) 70,081
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,688
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 83,448
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 83,448
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -65,144
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,111
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 77,899
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,049,408
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 610
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 136
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 136
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 414
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 60
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,065
O. Walutowe straty (563) 1,038
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,027
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,455
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 74,444
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,720
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 29,239
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -4,519
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 49,724
Date of updating data: 12.08.2016
Date of updating data: 12.08.2016
 • PIN :31335411 TIN: 2020319004 Numer VAT: SK2020319004
 • Zarejestrowana siedziba: Allplan Slovensko, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika 29.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Allplan GmbH 6 639 € (100%) Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.08.2015Noví spoločníci:
   Allplan GmbH Konrad-Zuse-Platz 1 Mníchov 818 29 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Michael Koid Ettaler Straße 21 Neuried 820 61 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 29.07.2015
   23.05.2015Nové obchodné meno:
   Allplan Slovensko s. r. o.
   13.08.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   23.07.2011Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   29.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   04.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a vývoj počítačových programov
   obchodná činnosť - v rozsahu voľnej živnosti