Utwórz fakturę

MPS - System - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MPS - System
PIN 31335586
TIN 2020332831
Numer VAT SK2020332831
Data utworzenia 05 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MPS - System
Pri vinohradoch 326
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 711 161 €
Zysk 773 050 €
Kapitał 229 138 €
Kapitał własny 79 883 €
Dane kontaktowe
E-mail schwarz@mps-system.sk
Telefon(y) +421244889486
Nr(y) faksu 0244889486
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,170,072
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,170
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,170
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 24,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,806
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,401
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,401
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 296,503
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 137,480
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 137,480
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 158,000
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,023
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 843,902
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,721
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 840,181
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,096
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,096
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,170,072
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 780,353
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 773,050
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 389,719
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 975
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 975
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 385,442
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 180,681
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 180,681
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,957
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,585
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 198,219
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,875
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,875
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 427
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,710,658
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,711,161
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,453,441
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 257,217
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 503
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,718,303
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,503,522
D. Usług (účtová grupa 51) 97,802
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 94,682
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 68,102
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 23,883
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,697
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,311
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 19,715
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,271
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 992,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,109,334
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 54
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 13
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 13
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,438
O. Walutowe straty (563) 693
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 745
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,384
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 991,474
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 218,424
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 218,424
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 773,050
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015