Utwórz fakturę

MUW / SAATCHI & SAATCHI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MUW / SAATCHI & SAATCHI
PIN 31335667
TIN 2020315924
Numer VAT SK2020315924
Data utworzenia 06 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MUW / SAATCHI & SAATCHI
Prešernova 4
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 5 043 395 €
Zysk 650 325 €
Kapitał 2 631 015 €
Kapitał własny 961 545 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0267202450, 0267202410
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,509,813
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 260,130
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,712
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,712
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 251,447
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 251,447
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,971
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,971
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,230,685
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,842,449
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,826,559
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,826,559
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 8,890
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 388,236
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,916
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 383,320
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 18,998
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 18,998
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,509,813
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,099,988
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,195
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,195
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,320
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,320
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 413,148
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 413,148
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 650,325
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,409,825
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 46,435
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 32,663
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 32,663
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,772
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,355,788
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,275,529
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,275,529
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,726
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,483
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,050
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,602
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,602
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 5,113,425
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 5,043,395
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 5,015,253
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,142
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,276,699
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 98,106
D. Usług (účtová grupa 51) 3,836,310
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 223,803
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 160,693
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,633
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,477
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,283
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 67,087
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 67,087
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 23,610
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,500
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 766,696
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,080,837
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70,030
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 70,000
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 70,000
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 27
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 27
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,738
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,753
2. Pozostałe koszty (562A) 2,753
O. Walutowe straty (563) 963
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,022
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 64,292
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 830,988
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 180,663
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 180,663
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 650,325
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335667 TIN: 2020315924 Numer VAT: SK2020315924
 • Zarejestrowana siedziba: MUW / SAATCHI & SAATCHI, Prešernova 4, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 01.12.2000
  Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 13.12.2011
  Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 13.12.2011
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Róbert Weber 6 639 € (20%) Marianska 9 Bratislava 811 08
  Rastislav Michalik 6 639 € (20%) Príkopová 4 Bratislava 831 03
  Rastislav Uličný 19 917 € (60%) Hollého 1 Bratislava 811 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   24.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 13.12.2011
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 13.12.2011
   22.10.2010Noví spoločníci:
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   21.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   07.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   05.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ivan Hulík Grösslingova 60 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 18.12.2007
   29.09.2004Nové obchodné meno:
   MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o.
   28.09.2004Zrušené obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08
   Rastislav Michalik Príkopová 4 Bratislava 831 03
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Hollého 1 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Weber Marianska 9 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 01.12.2000
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 18.11.1998
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   12.08.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmunehnuteľností (realitná činnosť)
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   prenájom motorových vozidiel
   nákup, predaj a prenájom strojov a zariadení (MO)
   poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služiab spojených s prenájmom
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   11.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   15.02.2002Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   14.02.2002Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   30.01.2001Nové sidlo:
   Prešernova 4 Bratislava 811 02
   29.01.2001Zrušené sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   09.01.2001Nové obchodné meno:
   Miškov - Uličný - Weber spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská cesta 257 Bratislava 851 01
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Rastislav Uličný Malý Šariš 265 Prešov 080 01
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Miškov Prešernova 4 Bratislava 811 02
   Róber Weber Vážska 39 Piešťany 821 01
   08.01.2001Zrušené obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava
   18.11.1998Nové obchodné meno:
   Burian, Miškov & Partners, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tichá 40/a Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Juraj Miškov Rajčianska 34 Bratislava 821 07
   17.11.1998Zrušené obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1996Nové obchodné meno:
   Burian & Partners, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika
   17.09.1996Zrušené obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   02.08.1994Nové sidlo:
   Novohradská 16 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a vydavateľská činnosť
   prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design
   prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja
   organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   01.08.1994Zrušené sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Zrušeny spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   Burian & Wallner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Reklamná a vydavateľská činnosť.
   Prevádzkovanie ateliéru zameraného na grafiku, zobrazenie a design.
   Prieskum trhu, marketing, poradenstvo pri komunikácii s verejnosťou /public relation/ podpora predaja.
   Organizovanie a realizácia podujatí, seminárov a sympózií.
   Noví spoločníci:
   Burian & Wallner GmbH Wollzeile 33 Wien Rakúska republika
   Bedřich Schreiber Brečtanová 14c Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Burian Lindengasse 63 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Novohradská 16 Bratislava