Utwórz fakturę

KEMONT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KEMONT
PIN 31335675
TIN 2020318971
Numer VAT SK2020318971
Data utworzenia 06 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KEMONT
Bulharská 13
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 321 821 €
Zysk 25 376 €
Kapitał 44 484 €
Kapitał własny -8 913 €
Dane kontaktowe
E-mail kemont@kemont.sk
witryna internetowa http://www.kemont.sk
Telefon(y) +421243412369
Telefon(y) kom. +421903203274
Nr(y) faksu 0243412369
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 162,502
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 160,582
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 153,442
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 153,442
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 153,442
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,140
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 832
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,308
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,920
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,920
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 162,502
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,463
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 762
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 762
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -16,315
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 29,021
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -45,336
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,376
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,039
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 974
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 974
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 141,100
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 87,172
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,172
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 39,890
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,128
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,507
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,315
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 88
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,965
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,965
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 321,821
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,495
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 320,003
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 95
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 228
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 292,471
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 831
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 138,635
D. Usług (účtová grupa 51) 81,581
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 68,246
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,760
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,118
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,368
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 939
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,239
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,350
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 100,451
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 297
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 296
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -296
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 29,054
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,678
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,678
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 25,376
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335675 TIN: 2020318971 Numer VAT: SK2020318971
 • Zarejestrowana siedziba: KEMONT, Bulharská 13, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava 09.12.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Kirchner 6 640 € (100%) Ulica 1. mája č. 20 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.11.2012Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení elektrických
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   prípravné práce k realizácii stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   sťahovacie služby
   12.11.2012Zrušeny spoločníci:
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava 841 07
   09.12.2003Nový štatutárny orgán:
   Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava
   08.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   26.03.2001Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Ulica 1. mája č. 20 Bratislava 841 07
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava 841 07
   25.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   12.05.2000Nové sidlo:
   Bulharská 13 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   11.05.2000Zrušené sidlo:
   Svätoplukova 23 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   24.08.1998Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Dunajská 3 Bratislava
   23.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava
   06.11.1992Nové obchodné meno:
   KEMONT spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svätoplukova 23 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   strojná montáž-výroba inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   montáž a servis meracej a regulačnej techniky
   montáž a servis elektrotechnických zariadení
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava
   Drahomíra Kirchnerová Drobného 1 Bratislava
   Ľubomír Krajčovič Blagoevova 4 Bratislava
   Peter Medzihorský Pieskovcova 47 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kirchner Svätoplukova 23 Bratislava