Utwórz fakturę

EUROKONTOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EUROKONTOR
PIN 31335772
TIN 2020376897
Numer VAT SK2020376897
Data utworzenia 10 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROKONTOR
Továrenská 3/B
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 305 532 €
Zysk 3 967 €
Kapitał 1 573 775 €
Kapitał własny 416 306 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347725158, +421347725159, +421347743191, +421347743192
Nr(y) faksu 0347731677
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,206,589
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 794,339
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 794,339
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 40,305
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 678,861
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 75,173
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,406,954
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 154,463
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 154,463
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,113,792
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,008,720
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,008,720
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,923
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 18,149
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 138,699
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,827
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 124,872
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,296
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,200
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 96
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,206,589
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 389,102
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 41,525
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 41,525
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 336,639
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 336,639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,967
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,817,015
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 256,503
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 34,463
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 174,244
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 47,796
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,498,717
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,137,315
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,137,315
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,884
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 61,396
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 31,246
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,085
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 167,791
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 61,795
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 61,795
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 472
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 463
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 9
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,261,254
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,305,532
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,394,895
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,802,359
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 64,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 44,278
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,285,653
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,635,285
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,504,191
D. Usług (účtová grupa 51) 2,497,330
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,088,638
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 814,841
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 249,984
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,813
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 82,099
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 333,578
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 333,578
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 53,410
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,415
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 19,879
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,560,448
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 12,253
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,746
2. Pozostałe koszty (562A) 10,746
O. Walutowe straty (563) 146
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,361
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -12,248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,631
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,664
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,807
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,143
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,967
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335772 TIN: 2020376897 Numer VAT: SK2020376897
 • Zarejestrowana siedziba: EUROKONTOR, Továrenská 3/B, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 10 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 18.11.1997
  Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 18.11.1997
  Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR 19.09.2007
  Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 19.09.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Štok 1 826 € (26.2%) Hlavná 366 Rohožník 906 38
  Ing. Dušan Hubinák 996 € (14.3%) Hollého 14 Trenčín 911 05
  Ing. Peter Kuchár 1 826 € (26.2%) Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR
  Berger Slovakia, a.s. 2 324 € (33.3%) Ladce 018 63
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2009Nové sidlo:
   Továrenská 3/B Malacky 901 01
   30.03.2009Zrušené sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   06.10.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 NSR Vznik funkcie: 19.09.2007
   Ing. Miroslav Komenda Centrum I 28/64 Dubnica nad Váhom 018 41 Vznik funkcie: 19.09.2007
   05.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   10.05.2004Nové sidlo:
   Jesenského 5 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchár Merkurweg 10 Mannheim 683 05 Spolková republika Nemecko
   09.05.2004Zrušené sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   27.08.2002Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   údržba a opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Berger Slovakia, a.s. IČO: 31 634 273 ul. J. Kráľa Ladce 018 63
   Nový štatutárny orgán:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 18.11.1997
   Štefan Drábik Martina Kukučína 811/66 Beluša 018 61 Vznik funkcie: 07.06.2001
   26.08.2002Zrušeny spoločníci:
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   29.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   19.03.1998Noví spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   PORTLANDCEMENT, a.s. IČO: 31 634 273 Janka Krála Ladce 018 63
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim 685 19 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Ľubomír Martinka Horeblatie 391 Trenčín Skončenie funkcie: 07.06.2001
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   18.03.1998Zrušeny spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník
   13.09.1995Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   12.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   06.12.1993Nové predmety činnosti:
   prenájom dopravných prostriedkov
   04.10.1993Noví spoločníci:
   František Štok 389/3 Rohožník
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   EUROKONTOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   290 Rohožník 906 38
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   požičovňa /prenájom/ osobných a nákladných motorových vozidiel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v medzinárodnej doprave
   obstarávanie prepravy zásielok
   verejná cestná nákladná doprava
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Monika Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim SRN
   Ing. Peter Kuchar Waldstrasse 22B Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gábor 389/3 Rohožník