Utwórz fakturę

Messer Slovnaft - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Messer Slovnaft
PIN 31335853
TIN 2020328706
Numer VAT SK2020328706
Data utworzenia 10 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Messer Slovnaft
Vlčie Hrdlo 1/B
82003
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 474 104 €
Zysk 251 627 €
Kapitał 7 363 512 €
Kapitał własny 4 527 911 €
Dane kontaktowe
E-mail milan.gala@messer.slovnaft.sk
Telefon(y) 0245241365, 0245241419, 0245241420, 0245241435, 0245241438, 0245241439, 0240554492, 0245245283
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 7,414,505
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,717,847
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 98,315
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 98,315
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,619,532
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 797,685
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,371,559
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 450,288
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,684,072
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 557,926
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 540,670
3. Produkty (123) - /194/ 17,256
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 14,113
8. Podatek odroczony należności (481A) 14,113
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 408,580
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 406,370
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,800
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 570
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 2,210
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 703,453
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,135
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 702,318
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,586
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,586
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 7,414,505
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,633,225
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 3,983,271
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 3,983,271
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 398,327
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 398,327
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 0
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 251,627
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,781,280
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 803
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 803
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 88,035
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 88,035
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,627,000
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 775,709
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 727,472
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 48,237
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,800,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,768
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,584
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,469
9. Zobowiązania dotyczące pochodnych transakcji (373A, 377A) 0
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,470
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 65,442
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,813
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 52,629
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,474,145
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,474,104
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 4,387,239
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 93,638
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -6,773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,055,950
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,635,267
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 41,590
D. Usług (účtová grupa 51) 407,049
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 352,733
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 258,750
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,847
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,136
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 10,085
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 593,143
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 593,143
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,083
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 418,154
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,390,198
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 41
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 41
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 41
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 95,076
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 94,714
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 94,714
O. Walutowe straty (563) 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 355
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -95,035
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 323,119
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 71,492
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 66,798
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 4,694
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 251,627
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335853 TIN: 2020328706 Numer VAT: SK2020328706
 • Zarejestrowana siedziba: Messer Slovnaft, Vlčie Hrdlo 1/B, 82003, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 01.06.2012
  Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 15.07.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Slovnaft, a.s. 1 951 803 € (49%) Bratislava 824 12
  MESSER Group GmbH 2 031 468 € (51%) Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Jakubec A. Dubčeka 4180/14 Senec 903 01 Vznik funkcie: 15.07.2013
   12.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   21.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Panyi Cintorínsky rad 1184/10 Komárno 945 01 Vznik funkcie: 01.06.2012
   20.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   19.05.2011Nový štatutárny orgán:
   Štefan Godó 470 Baka 930 04 Vznik funkcie: 08.04.2011
   18.05.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   24.03.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj potravinárskych plynov
   28.01.2010Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo 1/B Bratislava 820 03
   27.01.2010Zrušené sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   10.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala A. Dubčeka 12 Senec 903 01
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   09.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   19.10.2004Noví spoločníci:
   MESSER Group GmbH Messer-Platz 1 Bad Soden D-65812 Nemecká spolková republika
   18.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   29.04.2004Noví spoločníci:
   Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Messer Griesheim Fünfte Vermögensverwaltungs GmbH Krefeld Spolková republika Nemecko
   28.04.2004Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   19.12.2003Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   18.12.2003Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   08.11.1999Nové obchodné meno:
   Messer Slovnaft s.r.o.
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GmbH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gala Lachova 39 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria dlhodobý pobyt na území SR : Dunajská 64 Bratislava
   07.11.1999Zrušené obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria
   10.11.1992Nové obchodné meno:
   MG Slovnaft s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba, uskladňovanie, plnenie a predaj technických plynov
   Noví spoločníci:
   MESSER GRIESHEIM GMBH Hanauer Landstrasse 330 Frankfurt Am Main SRN
   Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo Bratislava 824 12
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Gala Lachova 38 Bratislava 851 03
   Helge Kreiker Eugengasse 39 Baden 2500 Austria