Utwórz fakturę

G R A L - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy G R A L
PIN 31335870
TIN 2020891092
Data utworzenia 11 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G R A L
Meličkovej 21
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 833 €
Zysk 1 057 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 15,357
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 15,357
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,545
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,545
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,812
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 15
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,797
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 15,357
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,361
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,057
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,996
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,996
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,656
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,656
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,404
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 936
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,714
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,833
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,714
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 301
D. Usług (účtová grupa 51) 268
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 600
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,664
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,145
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 127
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 127
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -127
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,537
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,057
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266992.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335870 TIN: 2020891092
 • Zarejestrowana siedziba: G R A L, Meličkovej 21, 84105, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05 29.03.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Ján ZIMA 6 639 € (100%) Meličkovej 21 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   29.03.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   28.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   17.02.1997Nové predmety činnosti:
   výuka jazkov /nemecký, švédsky, ruský, anglický a bulharský/
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   16.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   G R A L spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Meličkovej 21 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie tlmočníckej, prekladateľskej a umeleckej agentúry
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Miriam KAŇUŠČÁKOVÁ Tehelná 2079/3 Zvolen
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta ŠULEKOVÁ Schillerova 1 Bratislava
   Mgr. Ján ZIMA Meličkovej 21 Bratislava