Utwórz fakturę

Velex - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.07.2016
Basic information
Nazwa firmy Velex
Stan Zniszczono
PIN 31335926
TIN 2020350409
Numer VAT SK2020350409
Data utworzenia 11 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Velex
Mamateyova 1
85104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 212 090 €
Zysk 3 132 €
Dane kontaktowe
E-mail hopsasa@hopsasa.sk
Telefon(y) 0917449570
Date of updating data: 08.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,714
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,714
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,714
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,818
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 1,598
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,220
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 19,532
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -35,942
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -46,377
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,132
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 55,474
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 3,936
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 2,861
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 48,677
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 8,288
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,269
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,620
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 29,500
Date of updating data: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 212,090
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 51,110
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 160,980
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 206,681
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 26,852
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 44,194
C. Usług (účtová grupa 51) 109,041
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 18,970
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 505
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,075
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 5,409
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 32,003
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,317
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,317
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,317
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,092
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,132
Date of updating data: 08.07.2016
Date of updating data: 08.07.2016
 • PIN :31335926 TIN: 2020350409 Numer VAT: SK2020350409
 • Zarejestrowana siedziba: Velex, Mamateyova 1, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 listopad 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.07.2016Zrušené obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   11.11.1992Nové obchodné meno:
   Velex, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 1 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným