Utwórz fakturę

DKB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DKB
PIN 31335969
TIN 2020298687
Numer VAT SK2020298687
Data utworzenia 12 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DKB
Galvaniho 14
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 287 757 €
Zysk 40 248 €
Kapitał 567 467 €
Kapitał własny 542 598 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421243429476, +421243429477, +421243632231, +421243632233
Telefon(y) kom. +421915772030
Nr(y) faksu 0243429478, 0243632232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 325,695
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 325,695
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 21,619
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 223,007
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 103,688
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 26,095
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 93,224
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 548,702
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 531,512
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 403,473
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 403,473
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 49,643
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 38,148
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 40,248
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 17,190
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 0
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,933
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,149
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 3,562
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,222
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,257
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 287,757
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 287,757
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 235,713
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 36,776
C. Usług (účtová grupa 51) 110,814
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 51,910
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,847
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 27,589
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,777
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 52,044
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 140,167
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 10
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 10
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 128
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 0
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 128
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -118
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 51,926
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 11,678
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 40,248
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31335969 TIN: 2020298687 Numer VAT: SK2020298687
 • Zarejestrowana siedziba: DKB, Galvaniho 14, 82104, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 18.02.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mag. Ing. Martin Dlouhy 996 € (0.2%) Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
  Martin Dlouhy GmbH 402 477 € (99.8%) Viedeň 1160 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.09.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   20.09.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   14.04.2010Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   činnosť v podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   skladovanie
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   13.04.2010Zrušeny predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   07.02.2007Noví spoločníci:
   Martin Dlouhy GmbH Kuffnergasse 3 - 5 Viedeň 1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Weinberggasse 27 Tulbing 3434 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 18.02.1993
   06.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   23.03.2005Nové obchodné meno:
   DKB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 14 Bratislava 821 04
   22.03.2005Zrušené obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Zrušené sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   07.05.2001Noví spoločníci:
   Dlouhy & Co KG Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   06.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.09.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   28.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   20.05.1998Noví spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   19.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   10.11.1995Nové sidlo:
   Galvániho 14 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   09.11.1995Zrušené sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   26.09.1995Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Kuffnergasse 3-5 Wien A-1160 Rakúsko
   MODUL s.r.o. IČO: 17 054 366 Hrobákova 1 Bratislava 851 02
   Mag. Ing. Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Wien A-1160 Rakúsko
   25.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   23.02.1995Nové sidlo:
   Pri Starom letisku 8-13 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.02.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.05.1993Nové sidlo:
   Stará Vinárska 8-13 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   drevárska výroba
   kovoobrábanie
   výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Rytierska 5 Bratislava 841 05
   13.05.1993Zrušené sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Zrušeny spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
   12.11.1992Nové obchodné meno:
   DKB, s.r o.
   Nové sidlo:
   Stará Vinárska 3 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Drevárska výroba
   Kovoobrábanie
   Výroba, oprava a úprava karosérií
   Noví spoločníci:
   Dlouhy O.H.G. Friedrich Kaisergasse 79 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Martin Dlouhy Friedrich Kaisergasse 79/2 Viedeň A-1160 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Tolla Uhrovecká 2 Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07