Utwórz fakturę

Linea - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Linea
PIN 31336221
TIN 2020351311
Numer VAT SK2020351311
Data utworzenia 17 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Linea
Nákovná 5
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 185 998 €
Zysk -1 811 €
Kapitał 94 026 €
Kapitał własny 21 061 €
Dane kontaktowe
E-mail info@lineaba.sk
witryna internetowa http://www.lineaba.sk
Telefon(y) +421245525487, +421245525485, +421245525484
Telefon(y) kom. +421903790768
Nr(y) faksu 0245525485
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 169,394
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,341
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,341
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,341
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 105,276
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 92,313
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 92,313
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,589
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,520
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,520
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 69
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,374
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,060
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,314
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,777
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,777
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 169,394
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,185
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,739
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 191,387
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -188,648
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,811
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 150,209
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,825
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,825
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 147,384
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,662
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,662
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 131,380
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 868
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 733
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,741
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 196,147
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 185,998
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 176,998
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 185,985
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 108,165
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,811
D. Usług (účtová grupa 51) 13,106
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,428
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,552
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,139
4. Koszty społeczne (527, 528) 737
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,018
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,434
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,434
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 33,916
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,149
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,149
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,013
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 341
2. Pozostałe koszty (562A) 341
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,672
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -864
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -851
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,811
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336221 TIN: 2020351311 Numer VAT: SK2020351311
 • Zarejestrowana siedziba: Linea, Nákovná 5, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Magdaléna Nagyová Matejkova 57 Bratislava 841 05 18.10.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Magdaléna Nagyová 15 847 € (95.5%) Matejkova 57 Bratislava 841 05
  Andrej Nagy 750 € (4.5%) Bratislava 821 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.09.2009Nové predmety činnosti:
   podlahárstvo
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   čistiace a upratovacie služby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Andrej Nagy Nákovná 5 Bratislava 821 06
   18.10.2001Nové sidlo:
   Nákovná 5 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Magdaléna Nagyová Matejkova 57 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Nagyová Matejkova 57 Bratislava 841 05
   17.10.2001Zrušené sidlo:
   Znievska 22 Bratislava 851 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so stavebným materiálom, podlahovými krytinami, kobercami, náradím pre podlahárov, farbami, lakmi a lepidlami.
   Zrušeny spoločníci:
   Magdaléna Nagyová Znievska 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Nagyová Znievska 22 Bratislava
   17.11.1992Nové obchodné meno:
   Linea, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Znievska 22 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná a sprostredkovateľská činnosť so stavebným materiálom, podlahovými krytinami, kobercami, náradím pre podlahárov, farbami, lakmi a lepidlami.
   Noví spoločníci:
   Magdaléna Nagyová Znievska 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Magdaléna Nagyová Znievska 22 Bratislava