Utwórz fakturę

G A S E N E R G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy G A S E N E R G
PIN 31336230
TIN 2020335823
Numer VAT SK2020335823
Data utworzenia 19 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba G A S E N E R G
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 287 760 €
Zysk 38 448 €
Kapitał 86 049 €
Kapitał własny 16 337 €
Dane kontaktowe
E-mail koleno@gasenerg.sk
Telefon(y) 0244252726
Nr(y) faksu 0244252726
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 88,494
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,060
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,060
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,060
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 82,503
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,235
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,235
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 46,341
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 45,905
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,905
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 436
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,927
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,093
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,834
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,931
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,501
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 430
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 88,494
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,920
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 836
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 996
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 38,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,574
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 559
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 559
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,118
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,682
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,682
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,865
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 553
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,946
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,037
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,035
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,897
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,897
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 287,762
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 287,760
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 283,499
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 2,315
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,946
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 236,705
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 52,101
D. Usług (účtová grupa 51) 65,126
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 101,144
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 71,259
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,356
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,529
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 967
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,768
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,768
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,902
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 9,016
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 51,055
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 166,272
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 250
O. Walutowe straty (563) 37
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 213
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,807
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,359
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,359
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 38,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336230 TIN: 2020335823 Numer VAT: SK2020335823
 • Zarejestrowana siedziba: G A S E N E R G, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07 16.02.2010
  Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55 16.02.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Izakovič 3 320 € (50%) Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
  Miroslav Koleno 3 320 € (50%) Hlboká 4 Lozorno 900 55
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.02.2010Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Kataríny Brúderovej 50 Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Hlboká 4 Lozorno 900 55
   15.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   20.12.2007Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič Pri Struhe 4/N Bratislava 831 07
   Miroslav Koleno Budatínska 3230/16 Bratislava 851 05
   19.12.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   19.11.1992Nové obchodné meno:
   G A S E N E R G spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáž, opravy a revízie plynových zariadení.
   Montáž, opravy a údržba vyhradených elek- trických zariadení a bleskozvodov.
   Montáž, opravy, revízie a skúšky tlakových nádob a kotlov.
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/.
   Sprostredkovanie výkonu služieb.
   Zámočníctvo.
   Vodoinštalatérstvo.
   Montáž a opravy ústredného vykurovania s výnimkou montáže /pripojenia/ kotlov, vykurovacích agregátov na elektrickú sieť a s výnimkou opráv elektrických častí týchto kotlov.
   Noví spoločníci:
   Jozef Izakovič Mudrochova 13 Bratislava
   Miroslav Koleno Topoľčianska 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Izakovič
   Miroslav Koleno