Utwórz fakturę

AKTUAL PRESS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy AKTUAL PRESS
Stan Zniszczono
PIN 31336361
TIN 2020314879
Data utworzenia 01 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AKTUAL PRESS
Miletičova 24
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 300 €
Zysk -20 647 €
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,369
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -35,979
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -20,647
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 38,369
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 38,250
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,668
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 9,411
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 356
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,815
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 300
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 20,904
C. Usług (účtová grupa 51) 487
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,717
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,700
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -20,604
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -487
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 43
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 43
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -43
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -20,647
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -20,647
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :31336361 TIN: 2020314879
 • Zarejestrowana siedziba: AKTUAL PRESS, Miletičova 24, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.04.2016Zrušené obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   13.05.2015Nové obchodné meno:
   AKTUAL PRESS, spol. s r. o. v likvidácii
   19.02.2007Nové sidlo:
   Miletičova 24 Bratislava 821 08
   18.11.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným