Utwórz fakturę

EKOGEOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOGEOS
Stan Zniszczono
PIN 31336833
TIN 2020299897
Numer VAT SK2020299897
Data utworzenia 01 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOGEOS
Radlinského 33
81107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 38 375 €
Zysk 12 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244456047, 0903716167
Telefon(y) kom. 0903716167
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 11,013
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 11,013
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,013
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 95,489
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 43,284
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,042
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 44,227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 106,502
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 138,246
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 130,930
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -31,744
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 8,596
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,635
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 60
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) -40,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 38,375
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 25,876
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,499
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 35,827
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,909
C. Usług (účtová grupa 51) 15,615
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,796
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 8,567
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 937
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,548
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 1,352
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 4
X. Interesu dochód (662) 4
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,579
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,579
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,575
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 973
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 961
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336833 TIN: 2020299897 Numer VAT: SK2020299897
 • Zarejestrowana siedziba: EKOGEOS, Radlinského 33, 81107, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 grudzień 1992
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2015Zrušené obchodné meno:
   EKOGEOS spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 33 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   realitná kacelária
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   prenájom stavebných, strojných a dopravných základných prostriedkov
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   Zrušeny spoločníci:
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 141 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 86 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 90, trvalý pobyt Bratislava 831 01
   22.03.2006Noví spoločníci:
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 141 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 86 Bratislava 831 01
   21.03.2006Zrušeny spoločníci:
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   RNDr. Rudolf Holzer Miletičova 46 Bratislava 821 08
   RNDr. Martin Šarík Niťova 6 Bratislava 821 08
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 7 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   05.10.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Škvarka Vlárska 90, trvalý pobyt Bratislava 831 01
   04.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   01.12.1992Nové obchodné meno:
   EKOGEOS spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 33 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   realitná kacelária
   vykonávanie občianskych a bytových stavieb
   prenájom stavebných, strojných a dopravných základných prostriedkov
   vykonávanie, projektovanie a vyhodnocovanie geologických prác
   Noví spoločníci:
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   RNDr. Rudolf Holzer Miletičova 46 Bratislava 821 08
   RNDr. Martin Šarík Niťova 6 Bratislava 821 08
   prom.geol. Gabriel Šikula Vlky 7 Tomášov 900 44
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. František Ferenčík Jégeho 13 Bratislava 821 08
   Ing. Juraj Škvarka Muškátova 10 Bratislava 821 01