Utwórz fakturę

BRENNTAG SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BRENNTAG SLOVAKIA
PIN 31336884
TIN 2020293561
Numer VAT SK2020293561
Data utworzenia 26 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BRENNTAG SLOVAKIA
Glejovka 15
90203
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 100 481 €
Zysk 965 179 €
Kapitał 15 282 941 €
Kapitał własny 6 894 036 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336411221, 0336411222, 0336412349, 0336413867, 0336413991, 0336485111, 0336485720, 0336485721, 0336
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 16,023,081
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,623,460
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 14,048
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,689
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,359
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,609,412
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 307,621
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,937,046
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 866,136
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 140,334
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 176,512
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 181,763
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 8,334,732
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,702,870
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,649,366
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 53,504
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,374,761
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,148,335
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,148,335
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 125,169
8. Należności z tytułu pochodnych transakcji (373A, 376A) 22,397
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 78,860
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 257,101
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,695
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 250,406
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 64,889
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 52,811
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 12,078
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 16,023,081
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,805,722
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 4,218,184
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 4,218,184
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 104,780
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 421,818
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 421,818
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,095,761
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,095,761
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 965,179
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,217,359
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 840,520
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 840,520
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 16,798
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 16,798
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,004,964
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,302,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,302,730
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,227,281
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 110,918
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 74,297
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 289,738
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 229,378
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 90,674
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 138,704
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,125,699
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 36,100,493
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 36,100,481
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 35,517,536
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 531,874
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,575
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 45,496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,778,217
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 28,291,602
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 478,138
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 6,210
D. Usług (účtová grupa 51) 2,365,738
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,743,969
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,976,091
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 685,518
4. Koszty społeczne (527, 528) 82,360
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 55,644
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 653,199
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 653,199
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -61,808
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 245,525
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,322,264
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,907,722
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 103,853
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 51,345
XIII. Zyski z przeszacowania papierów wartościowych i dochody z transakcji pochodnych (664, 667) 52,496
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 161,348
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 71,840
2. Pozostałe koszty (562A) 71,840
O. Walutowe straty (563) 43,581
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 27,627
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 18,300
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -57,495
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,264,769
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 299,590
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 240,659
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 58,931
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 965,179
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336884 TIN: 2020293561 Numer VAT: SK2020293561
 • Zarejestrowana siedziba: BRENNTAG SLOVAKIA, Glejovka 15, 90203, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marek Mikuš, MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 01.03.2012
  Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 01.10.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Brenntag CEE GmbH 4 218 184 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.10.2013Nový štatutárny orgán:
   Irena Havrilová Vyšehradská 7 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.10.2013
   17.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   26.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Mikuš , MBA Slnečná 11 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 01.03.2012
   16.12.2011Nové sidlo:
   Glejovka 15 Pezinok 902 03
   15.12.2011Zrušené sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   18.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasiński Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   17.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   10.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Andrzej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   09.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   03.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jerzy Ireneusz Jasińsky Podchorazych 35D/3 Lodz 94 234 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   Andrej Wojtaś Wybickiego 77 Myslowice 41-400 Poľská republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   02.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   31.05.2008Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Linke Wienzeile 152 Viedeň 1060 Rakúska republika
   30.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.05.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Brenntag CEE GmbH Brückengasse 1 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Novosvetská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.10.1994
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44/C8/11 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.10.1994
   28.05.2007Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   12.04.2007Nové sidlo:
   Lazaretská 4 Bratislava 811 08
   11.04.2007Zrušené sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   31.08.2001Nové obchodné meno:
   BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.
   30.08.2001Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   21.12.2000Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   20.12.2000Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   03.10.2000Nové obchodné meno:
   NEUBER-SLOVAKIA s.r.o.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.2000Zrušené obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.1995Nové obchodné meno:
   NEUBER-CHEMIKA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
   zastupiteľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rudolf Bezák Liptovská 6 Bratislava
   Ernest Schinewitz Anton Baungartnerstrasse 44 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Rešetkova 179/7 Bratislava
   23.05.1995Zrušené obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   CHEMIKA - NEUBER s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Chemika š.p. Chalúpkova 9 Bratislava
   NEUBER GmbH Viedeň Bruckangasse 1 Wien Rakúska republika
   27.06.1994Zrušené obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   NEUBER Bratislava spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Chalúpkova 9 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie obchodu a obchodná činnosť s chemickými výrobkami okrem jedov a žieravín.
   Zastupovanie domácich a zahraničných výrobcov chemických a úžitkových výrobkov.
   Účasť na podnikoch s podobným predmetom činnosti.
   Noví spoločníci:
   NEUBER GmbH Wiedeň Brückengasse 1 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Nuhlíček Panenská 3 Bratislava 811 03