Utwórz fakturę

NOVAFIT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVAFIT
PIN 31336931
TIN 2020301415
Data utworzenia 03 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVAFIT
Bulíkova 1
85104
Bratislava
Financial information
Zysk -4 640 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,442
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 11,020
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 11,020
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,020
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 422
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 60
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 60
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 362
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 87
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 275
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,442
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,572
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,908
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,908
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,640
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,870
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,600
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 4,600
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,270
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,546
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 166
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 558
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,153
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,134
D. Usług (účtová grupa 51) 2,016
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 470
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 350
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 120
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 53
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 480
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 480
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,153
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -3,150
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 7
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -4,160
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -4,640
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31336931 TIN: 2020301415
 • Zarejestrowana siedziba: NOVAFIT, Bulíkova 1, 85104, Bratislava
 • Data utworzenia: 03 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 13.10.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martina Nová 6 640 € (100%) Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2014Nové obchodné meno:
   NOVAFIT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nové predmety činnosti:
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   Organizovanie kurzov, školení a seminárov
   Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
   Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - osobný tréner
   Noví spoločníci:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Martina Nová Bulíkova 1 Bratislava-Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 13.10.2014
   10.11.2014Zrušené obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   09.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   05.06.1995Nové sidlo:
   Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   zváračstvo
   elektroinštaláterstvo
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   konštrukčné práce v strojárstve
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.05.1994Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 841 02
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Eliáš Osuského 38 Bratislava 851 03
   29.05.1994Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   03.12.1992Nové obchodné meno:
   ARTIAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 819 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických porad- cov
   poradenstvo v oblasti obchodu a cestovného ruchu
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru všetkého duhu v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02
   Wolfgang Buric Eichenstrasse 4/10 A-1120 Wien Rakúsko
   Herbert Schandl 22 3852 Klein Zwettl Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Zuzana Humajová Poloreckého 7 Bratislava 841 02
   Dr. Karol Šiška Športová 7 Bratislava 831 02