Utwórz fakturę

UTT Invest - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 15.08.2016
Basic information
Nazwa firmy UTT Invest
PIN 31337015
TIN 2020313614
Numer VAT SK2020313614
Data utworzenia 01 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UTT Invest
Tomášikova 30
82101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 273 €
Zysk 6 299 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243339188, 0248272111
Date of updating data: 15.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 33,522
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 33,522
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 64,193
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,800
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 114
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 59,279
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 97,715
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,351
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 20,454
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 20,454
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,356
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 5,242
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,299
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 63,364
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 63,364
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 60,272
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,092
Date of updating data: 15.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 54,273
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,273
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 45,881
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,817
C. Usług (účtová grupa 51) 41,476
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 28
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 2,560
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,392
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 10,980
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 7
X. Interesu dochód (662) 7
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 263
N. Walutowe straty (563) 33
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 230
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -256
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 8,136
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,837
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 6,299
Date of updating data: 15.08.2016
Date of updating data: 15.08.2016