Utwórz fakturę

MANAG - TERMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MANAG - TERMO
PIN 31337198
TIN 2020319015
Numer VAT SK2020319015
Data utworzenia 04 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MANAG - TERMO
L. Dérera 1
83101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 751 484 €
Zysk -40 820 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244259820, 0244462595, 0244634011, 0244634012, 0244634013, 0800110193
Telefon(y) kom. +421903253903, +421903260096, +421903260106, +421903260153, +421903765050, +421911117983, +421911117985, +421911117989, +421911155229, +421911260059,
Nr(y) faksu 0244259820
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 387,179
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,692
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 7,692
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 7,692
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 375,058
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,785
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 9,785
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,785
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 303,292
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 299,652
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 299,652
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,640
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 61,981
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,119
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 60,862
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,429
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,429
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 387,179
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 220,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 10,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 10,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,031
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,031
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 246,984
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 246,984
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -40,820
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,984
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 11,813
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 11,813
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 153,890
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 139,880
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,880
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,045
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,965
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,281
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,281
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 751,607
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 751,484
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 751,008
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 476
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 789,284
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 379,869
D. Usług (účtová grupa 51) 284,289
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 103,455
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 72,504
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,419
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,532
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,443
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,638
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,638
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,590
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,800
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 86,850
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 123
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 123
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 123
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 240
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 240
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -117
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -37,917
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,903
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,903
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -40,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015