Utwórz fakturę

AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
PIN 31337279
TIN 2020297488
Numer VAT SK2020297488
Data utworzenia 01 styczeń 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C.
Račianska 71
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 227 538 €
Zysk -25 236 €
Kapitał 334 862 €
Kapitał własny 173 975 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 315,143
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 20,974
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 20,974
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 20,974
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 292,829
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 236,421
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 47,868
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 188,553
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 34,261
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 29,607
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,607
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 359
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4,291
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,147
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 11,268
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,879
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,340
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,340
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 315,143
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 148,740
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,270
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,270
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 28,231
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 131,147
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 225,138
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -93,991
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,236
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,403
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,573
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,573
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 380
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 380
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,162
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 130,743
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,743
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,728
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,190
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 109
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,392
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,288
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,288
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 77,038
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 227,538
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 77,007
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 31
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 150,200
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 250,824
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 55,212
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 154,218
D. Usług (účtová grupa 51) 14,227
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 13,001
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,651
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,266
4. Koszty społeczne (527, 528) 84
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 788
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,663
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,663
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -798
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,513
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -23,286
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 3,581
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,008
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 617
2. Pozostałe koszty (562A) 617
O. Walutowe straty (563) 154
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 237
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -990
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,276
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,236
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337279 TIN: 2020297488 Numer VAT: SK2020297488
 • Zarejestrowana siedziba: AURUM TRADE CENTRE skrátene: A.T.C., Račianska 71, 83102, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 01.01.1993
  Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 01.01.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Fraňo 3 981 € (30%) Solivarská 3 Bratislava 821 03
  Ing. Miroslav Zamborský 3 981 € (30%) Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
  Drahomíra Zamborská 2 654 € (20%) Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
  Ing. Eva Fraňová 2 654 € (20%) Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.05.2011Noví spoločníci:
   Drahomíra Zamborská Bajkalská 12188/5B Bratislava 831 04
   Ing. Eva Fraňová Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   21.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   20.01.2010Zrušeny predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.05.2008Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava III 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Bajkalská 12188/5B Bratislava III 831 04 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.05.2008Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   16.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.01.1993
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 01.01.1993
   15.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   opravy zlatníckych výrobkov
   výkup zlomkového zlata
   faktoring a forfaiting
   27.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 123/3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   26.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   03.05.1995Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 6 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   výroba zlatníckych a šperkárskych predmetov, kovotepectvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   02.05.1995Zrušené sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   11.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   07.12.1992Nové obchodné meno:
   AURUM TRADE CENTRE s.r.o. skrátene: A.T.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Fraňo Solivarská 3 Bratislava 821 03
   Ing. Peter Kraut 29. augusta 3 Bratislava 811 07
   Ing. Miroslav Zamborský Šašovská 4 Bratislava 851 06