Utwórz fakturę

KANKA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KANKA
PIN 31337333
TIN 2020335922
Numer VAT SK2020335922
Data utworzenia 09 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KANKA
Bárdošova 33
83312
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 311 417 €
Zysk -25 771 €
Kapitał 265 295 €
Kapitał własny -15 786 €
Dane kontaktowe
E-mail kankapeter@zoznam.sk
Telefon(y) 0254774741, 0903700278
Telefon(y) kom. +421903700278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 193,210
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,698
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,698
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,150
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,548
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 150,296
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 53,278
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 53,278
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 53,278
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 37,077
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 37,077
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,077
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 59,941
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 59,941
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 216
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 216
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 193,210
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,557
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 36,230
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -59,320
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,194
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -60,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,771
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 234,767
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36,450
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 35,106
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 35,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,344
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 98,398
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 93,939
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,939
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 637
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 688
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 760
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 988
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,386
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 622
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 622
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 99,297
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 311,417
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 311,417
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 311,355
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 62
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328,507
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 70,193
D. Usług (účtová grupa 51) 203,517
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 25,540
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 18,896
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,628
4. Koszty społeczne (527, 528) 16
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,999
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,201
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,201
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 16,278
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,779
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -17,090
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 37,645
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,482
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,728
2. Pozostałe koszty (562A) 6,728
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 754
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -24,572
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,199
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,199
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -25,771
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337333 TIN: 2020335922 Numer VAT: SK2020335922
 • Zarejestrowana siedziba: KANKA, Bárdošova 33, 83312, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01 01.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Kanka 5 312 € (80%) Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
  Dana Kanková 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.08.2013Noví spoločníci:
   Dana Kanková Muškátová 3803/27 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   31.07.2013Zrušeny spoločníci:
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   19.01.2000Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   18.01.2000Zrušené sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická cesta 1716/2 Pezinok 902 01
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   19.05.1995Nové obchodné meno:
   KANKA, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Dana Kanková Vrbová 8 Bratislava - mestská časť Vrakuňa
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.05.1995Zrušené obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   25.04.1995Nové sidlo:
   Bárdošova 30 Bratislava 831 01
   24.04.1995Zrušené sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   09.12.1992Nové obchodné meno:
   Ing. Hulvan a Ing. Kanka spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bárdošova 33 Bratislava 833 12
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, vykonávanie priemyslových, bytových a občianskych stavieb
   činnosť poradcov v investičnej výstavbe
   sprostredkovanie výkonu služieb
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vlastimír Hulvan Homolova 12 Bratislava
   Ing. Peter Kanka Šenkvická 2 Pezinok