Utwórz fakturę

SORETA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SORETA
PIN 31337481
TIN 2020350464
Numer VAT SK2020350464
Data utworzenia 10 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SORETA
Konečná 8
90028
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 841 €
Zysk 4 303 €
Kapitał 770 682 €
Kapitał własny 15 868 €
Dane kontaktowe
E-mail soreta@soreta.sk
Telefon(y) 0250239176, 0255422332, 0255424296, 0255566536, 0262315689, 0262319184
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 652,968
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 567,295
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 567,295
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 115,550
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 389,888
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 61,857
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 85,673
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,857
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 6,857
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 75,626
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 72,366
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 72,366
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,260
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,190
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,670
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 520
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 652,968
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,171
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,565
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 97,452
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -88,887
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,303
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 632,797
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,712
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,712
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 249,058
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 381,027
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,245
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,245
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 361,275
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 341
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 160
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 162,841
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 162,841
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 23,899
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 138,842
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,358
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,752
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 49,215
D. Usług (účtová grupa 51) 39,300
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 7,630
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 5,617
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,979
4. Koszty społeczne (527, 528) 34
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 788
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,780
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,780
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 893
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,483
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 56,474
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 16,966
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,772
2. Pozostałe koszty (562A) 10,772
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 6,194
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -16,966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,517
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,214
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,214
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,303
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337481 TIN: 2020350464 Numer VAT: SK2020350464
 • Zarejestrowana siedziba: SORETA, Konečná 8, 90028, Bratislava
 • Data utworzenia: 10 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25 30.07.1998
  Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 05.09.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Šeminský 3 320 € (50%) Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
  Stanislava Šeminská 3 320 € (50%) Konečná 8 Zálesie 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.10.2014Nové sidlo:
   Konečná 8 Zálesie 900 28
   Noví spoločníci:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Stanislava Šeminská Konečná 8 Zálesie 900 28 Vznik funkcie: 05.09.2014
   28.10.2014Zrušené sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   05.02.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   09.08.2013Zrušeny predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   25.07.2000Noví spoločníci:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Nový štatutárny orgán:
   Dagmar Šeminská Röntgenova 4 Bratislava
   24.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 1171/14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Šeminský Vígľašská Huta 126 Vígľašská Huta-Kalinka 962 25
   Ing. Emil Barlok Martinengova 4878/8 Bratislava
   Robert Iliť Svidnícka 107/21 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   24.03.1995Nové predmety činnosti:
   leasing motorových vozidiel a technologických zariadení
   10.12.1992Nové obchodné meno:
   SORETA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 32 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj, s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovanie obchodu, obchodné zastupovanie a zariaďoavnie obchodných záležitostí iných podnikateľských subjektov
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   flexotlač a tamponová tlač
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu a rôznych nosičov reklamy-reklamná a propagačná činnosť
   výroba obalov
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Barlok Vígľašská 4 Bratislava
   Ján Šeminský Jungmannova 14 Bratislava