Utwórz fakturę

VATAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VATAR
PIN 31337490
TIN 2020343413
Numer VAT SK2020343413
Data utworzenia 08 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VATAR
Sabinovská 11
82106
Bratislava
Financial information
Kapitał 47 493 €
Kapitał własny 4 586 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 47,493
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,835
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,835
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,835
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 3,319
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 3,319
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 39,357
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 27,132
1.b. Handlowa należności w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,132
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 12,225
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,982
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,584
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 398
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 47,493
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,586
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,627
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,627
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 16
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -2,057
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 7,242
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,299
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,907
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,314
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 645
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 669
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,593
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,220
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,220
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,281
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 511
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 393
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 188
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4248996.tif
Date of updating data: 25.06.2015