Utwórz fakturę

Perfetti Van Melle Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Perfetti Van Melle Slovakia
PIN 31337694
TIN 2020291427
Numer VAT SK2020291427
Data utworzenia 26 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Perfetti Van Melle Slovakia
Gorkého 3
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 051 054 €
Zysk 114 820 €
Kapitał 846 144 €
Kapitał własny 48 499 €
Dane kontaktowe
E-mail zdena.rozloznikova@cz.pvmgrp.com
Telefon(y) 0244455006, 0244016335
Nr(y) faksu 0244455010
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 566,737
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 564,560
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,344
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,344
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 2,683
8. Podatek odroczony należności (481A) 2,683
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 364,711
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 364,371
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 364,371
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 340
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,822
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 556
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 185,266
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,177
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 177
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 566,737
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 163,321
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,547,235
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,547,235
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 38,717
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 38,717
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 10,180
2. Inne fundusze (427, 42X) 10,180
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,547,631
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 367,423
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,915,054
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,820
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 403,416
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 9,548
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 9,548
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 235,371
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 176,223
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 115,177
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,046
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,726
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,815
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,607
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 158,497
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 158,497
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,051,054
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,041,757
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,297
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,862,455
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,571,513
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 50,637
D. Usług (účtová grupa 51) 931,047
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 262,854
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 188,519
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 66,529
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,806
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 799
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -60,386
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,991
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 188,599
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 488,560
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 28
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 14
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 14
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 14
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,564
O. Walutowe straty (563) 428
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,136
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,536
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 187,063
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 72,243
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 61,454
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 10,789
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 114,820
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337694 TIN: 2020291427 Numer VAT: SK2020291427
 • Zarejestrowana siedziba: Perfetti Van Melle Slovakia, Gorkého 3, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Van Melle International Trust B.V. 1 547 235 € (100%) Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2013Nové sidlo:
   Gorkého 3 Bratislava-Staré Mesto 811 01
   06.02.2013Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   22.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Cornelis de Waard Kalmthoutsebaan 30 Wernhout 4884 MH Holandské kráľovstvo Vznik funkcie: 24.04.2012
   21.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   28.11.2007Nový štatutárny orgán:
   Rossano Cabrino Via Vercelli 68 Motta dei Conti Talianska republika Vznik funkcie: 06.11.2007
   27.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   20.04.2005Noví spoločníci:
   Van Melle International Trust B.V. Zoete Inval 20 Breda 4815HK Holandské kráľovstvo
   19.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   01.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Jiří Straškrába Plzeňská 83 Králův Dvůr 267 01 Česká republika Vznik funkcie: 01.09.2004
   31.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   12.02.2004Noví spoločníci:
   Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. Pod Křížkem 2/1773 Praha 4 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.2000
   11.02.2004Zrušeny spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   27.09.2001Nové obchodné meno:
   Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.
   26.09.2001Zrušené obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   27.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Victor Johannes van Baal Grauwe Gans 4 Uithoorn 1423 PR Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Kúpeľná 31/7 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   13.09.2000Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   12.09.2000Zrušené sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   21.06.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha 4 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krčméryho 3479/19 Bratislava
   17.09.1998Noví spoločníci:
   VDG spol. s r.o. Jižní náměstí 10/969 Praha Česká republika
   16.09.1998Zrušeny spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   14.04.1994Nové sidlo:
   Majakovského 5 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Blahutová Karloveská 25 Bratislava
   13.04.1994Zrušené sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   VDG - B, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Partizánska 31 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru, v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   V.D.G. spol. s r.o. Na Dionýsce 7 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Bauer Hrusická 2516 Praha Česká republika
   JUDr. Vítězslav Pečínka Bítovská 1210 Praha Česká republika