Utwórz fakturę

KATVEN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KATVEN
PIN 31337708
TIN 2020939745
Data utworzenia 26 listopad 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KATVEN
Vavilovova 1
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 800 €
Zysk 788 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 9,075
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,075
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 650
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 650
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 650
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,425
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 7,017
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,408
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 9,075
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,066
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 639
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 639
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 788
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,009
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 972
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 574
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 176
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 222
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,800
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,708
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 715
D. Usług (účtová grupa 51) 338
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,650
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,160
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,464
4. Koszty społeczne (527, 528) 26
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,092
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 6,747
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 82
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -82
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,010
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 222
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 222
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 788
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3905165.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337708 TIN: 2020939745
 • Zarejestrowana siedziba: KATVEN, Vavilovova 1, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01 07.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Katarína Nestarcová 3 319 € (50%) Vavilovova 1 Bratislava 851 01
  Janka Nestarcová 3 319 € (50%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.03.2000Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedemoe účtovníctva
   automatizované spracovávanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Janka Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   06.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vendelín Blecha Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vendelín Blecha
   Ing. Katarína Nestarcová
   26.11.1992Nové obchodné meno:
   KATVEN, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba keramiky
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Vendelín Blecha Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Katarína Nestarcová Vavilovova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vendelín Blecha
   Ing. Katarína Nestarcová