Utwórz fakturę

NIMAG - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NIMAG
PIN 31337775
TIN 2020343391
Numer VAT SK2020343391
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NIMAG
Prievozská 4/B
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 638 904 €
Zysk -82 085 €
Kapitał 1 863 533 €
Kapitał własny 672 675 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421255568102
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,309,359
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 210,782
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 210,782
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 210,782
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,089,164
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 194,993
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 194,993
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 663,531
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 564,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 564,641
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,360
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 95,396
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 134
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 230,640
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 816
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 229,824
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,413
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,413
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,309,359
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 590,590
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 498
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 498
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 665,537
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 665,537
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -82,085
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 718,678
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 51,842
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 592
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 51,250
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 653,074
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 606,471
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 606,471
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,983
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,648
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,580
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 13,762
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 13,762
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 91
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 91
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 637,363
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 638,904
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 581,406
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 55,959
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 600
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 939
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 711,914
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 368,499
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 23,953
D. Usług (účtová grupa 51) 95,318
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 185,016
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 138,151
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 43,524
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,341
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,725
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,090
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,090
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,366
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,947
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -73,010
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 149,595
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 48
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 43
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,243
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,141
2. Pozostałe koszty (562A) 2,141
O. Walutowe straty (563) 807
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,295
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -79,205
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -82,085
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337775 TIN: 2020343391 Numer VAT: SK2020343391
 • Zarejestrowana siedziba: NIMAG, Prievozská 4/B, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01 01.04.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľubomír Magula 6 640 € (100%) Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.01.2012Zrušeny spoločníci:
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   01.04.2010Nové sidlo:
   Prievozská 4/B Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Pod záhradami 24 Bratislava 841 01
   31.03.2010Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   26.10.2000Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   25.10.2000Zrušené sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Kpt. J. Rašu 33 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Am Ährenfeld 6a München Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   03.01.1994Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Karl Heinz Nimianu Johan Langmantel Str. 1 Neuried SRN
   02.01.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   NIMAG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefana Králika 14 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   poradenstvo v oblasti zdravotníckej techniky a elektrotechniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru a prístrojov pre zdravotníctvo
   opravy lekárskych prístrojov, nástrojov a zdravotníckych potrieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubomír Magula Štefana Králika 14 Bratislava