Utwórz fakturę

B & B Trading - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy B & B Trading
PIN 31337937
TIN 2020297587
Numer VAT SK2020297587
Data utworzenia 14 grudzień 1992
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba B & B Trading
Vinohradnícka 3
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 595 951 €
Zysk -8 670 €
Dane kontaktowe
E-mail bbtrading@bbtrading.sk
Telefon(y) 0245259638, 0245259640
Nr(y) faksu 0245259638
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 348,180
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,811
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,811
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,811
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 339,369
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 205,540
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 205,540
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 56,221
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 35,850
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,850
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ -7,183
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,598
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 24,956
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 77,608
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,585
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 74,023
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 348,180
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 264,280
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,357
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,357
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 262,951
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 349,674
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -86,723
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,670
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,900
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,312
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,312
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 75,588
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 46,604
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,604
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,500
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,131
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,380
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,001
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -28
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 1,500
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 594,043
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 595,951
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 293,898
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 300,145
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,908
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 599,384
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 234,744
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,493
D. Usług (účtová grupa 51) 157,886
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,118
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 139,254
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 48,747
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,117
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,316
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,639
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,639
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,188
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -3,433
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 191,920
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 47
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,289
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35
2. Pozostałe koszty (562A) 35
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,254
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,236
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -8,669
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -8,670
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31337937 TIN: 2020297587 Numer VAT: SK2020297587
 • Zarejestrowana siedziba: B & B Trading, Vinohradnícka 3, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 grudzień 1992
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 19.03.1999
  Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika 03.04.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Novák 3 320 € (50%) Černyševského 1 Bratislava
  Wolfgang Bendler 3 320 € (50%) Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.04.2013Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 03.04.2013
   24.04.2013Zrušené obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.11.2009Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava 851 01
   04.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   19.03.1999Nové obchodné meno:
   "B & B Trading spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 3 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Ravensteinstrasse 8 Berlín 126 23 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   18.03.1999Zrušené obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Novák
   14.12.1992Nové obchodné meno:
   B & B Trading spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lamačská 8 Bratislava 817 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu, zvlášť s kancelárskym tovarom, spotrebným tovarom, výpočtovou technikou, spojovacou technikou
   sprostredkovateľská činnosť s tovarom všetkého druhu, dovoz a vývoz tovaru, ktorý podľa platných právnych predpisov nevyžadu- je žiadne povolenie, služby zákazníkom
   leasing kancelárskeho tovaru, výpočtovej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v obchodnej oblasti
   záručný a pozáručný servis
   Noví spoločníci:
   Milan Novák Černyševského 1 Bratislava
   Wolfgang Bendler Eric - Baronweg 8 - 10 Berlín 1147 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Novák